DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är Mitt Eko
Jag har låtit Mina änglar bära ansvaret för Mina Budskap

4 juli 1994

Min Vassula, i dina dagar skall ditt vittnesbörd förstärkas genom Min Ande; Jag skall ta hand om Mitt Budskap så att Mina Ord finner ett hem i var och en av er; Jag säger dig allvarligt: vittna i Mitt Namn och var inte rädd, Jag är med dig; Jag skall uppväcka lärjungar, forma dem och sedan sända ut dem att vittna om Mitt Budskap;

Mitt budskap räddar; det är därför Satan, i vetskap om hur många själar han kunde förlora, kommer att fortsätta sitt krig mot vilsna själar och förmå dem att ljuga om ditt liv och din livsstil med sin lögnaktiga penna! men de kommer att stoppas, barn! ju mer de förföljer dig, desto mer kommer Jag att uppmuntra dig och Mitt folk genom att visa dem Mig Själv i ditt ställe;

du är Mitt Eko, Ekot av Faderns högst Älskade; detta är, som Jag har sagt dig, Vassula, en gåva från den Allra Högste, för att uppmuntra dig, och samtidigt förse Mitt Budskap med ett sigill;

Fadern och Jag skall ta hand om dig, Mitt barn, och Jag säger till detta släkte vad Jag en gång sade till Mina lärjungar: saliga de ögon som ser vad dessa människor ser,1 ty många skulle vilja se vad de ser och har inte sett det .... så glöm aldrig den ynnest ni tilldelats, ni som såg Mig, och gläd er! och du, dotter, tillåt Mig att ta din plats helt och hållet, för att förhärliga Mitt Namn;

Jag har låtit Mina änglar bära ansvaret för Mina Budskap och sprida dem vida omkring, för Jag avser att råda över världen i helighet och renhet; var uthållig i ditt uppdrag, och Jag säger dig, Mitt Hjärta jublar när Jag ser hur gärna du utför det! låt inte dina kritiker påverka dig, stöd dig mot Mig; – och hur kommer Jag inte att glädja Mig när Jag får se en jämförande bok om Mitt Budskap! salig den man som vill tjäna Mig och värdesätter Mina Ord i denna tid; Jag skall bistå honom; säg till2 (...) att Jag tar i beaktande allt han gör;

”Min son, ta inte på dig en stor mängd andra sysslor; 3 de kommer bara att förökas och du kommer att få ont om tid! du får skynda dig så mycket du kan, och kommer ändå inte att nå fram; om du frågar Mig: ‘Herre, vad är Dina önskningar?’ så säger Jag dig: Mitt Budskap räddar, och tiden är kort; det du har påbörjat har Jag välsignat; ge detta släkte Mitt Bröd, förståndets Bröd att äta och vishetens vatten att dricka; Mitt Budskap mättar och släcker deras törst; detta släkte håller på att dö av brist på föda; frukten av ditt arbete4 kommer att rädda många;

"'skynda och förtär nu Mina Budskap; hämta Mitt Heliga Hjärtas rikedomar, för sedan fram dessa rikedomar i ljuset; Jag har gett dig hälsa och krafter för att återvinna hälsa åt Min Kyrka; hämta från Mina Budskap allt ljus som behövs för att upplysa Mina prästers och lekmäns hjärtan; Jag har givit er en enhetens skatt i dess inre, främja enheten i ljuset av Mitt Budskap; citera Mina Ord och gör jämförelser; otaliga skaror av människor kommer att bli upplysta av detta verks skönhet;

“du har gjort väl i att skriva om Min Påve, men av samma lera skapade Krukmakaren även Min Patriark Bartholomeus; visa lika stor stolthet när du skriver om din broder5 som när du skrev om Min Påve! slutför detta arbete på samma sätt; Jag säger dig, använd Mina Budskap, ty ur dem kommer du att vinna tillräcklig kunskap för att förstå Mina önskningar; låt din enda målsättning från denna dag vara att uppbära en rik skörd från Sant Liv i Gud! Jag välsignar dig och försäkrar dig att Min Moder och Jag är förenade med dig”; ic;


1 Gud tänker på dem som har sett Honom uppenbara Sig under mötena.
2 Herren tillät mig att utelämna mannens namn.
3 Sysslor som distraherar honom från Sant Liv i Gud. (Ja.)
4 Böcker om Sant Liv i Gud. (Ja!)
5 Patriark Bartholomeus.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message