DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har hushållsarbete att göra

2 juli 1994

Herre, mitt livs Följeslagare och Gud, idag måste jag ta itu med några hushållsgöromål.

Jag vet, Jag vet hur mycket du har att göra och hur mycket ett hushåll kräver av frun i huset, och Jag är nöjd och glad över att du utför arbetet; Jag är med dig varje stund, Min dotter, och Jag säger dig: ditt arbete 1 är inte förgäves;

Mina törnen skall avlägsnas ett efter ett, för genom dig skall Jag uppväcka lärjungar som skall förhärliga Mitt Namn; många av Mina Egna förråder Mig och redan nu finns splittring i Mitt Hus;

.... allt Jag ber dig om är att låna Mig ditt öra då och då under dagen; du är Min rökelse, kom; ic;


1 Herren menar hushållsarbetet, men också Hans Verk som jag arbetar med.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message