DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Frestelse

15 maj 1987

kom, överlåt dig; Jag gläder Mig när Jag lyssnar till din överlåtelse, för i din överlåtelse jublar Mitt Hjärta, lilla barn! be Mig att använda dig...

Fader, om jag kan vara till någon glädje för Dig så använd mig!

Jag älskar dig; kom, vill du skriva?

Jag vill skriva om det är Din önskan.

så skriv då;

låt det bli känt att Jag, Jahve, önskade upplysa dig; din enda tillflykt är i Mig; Mitt Hjärta är en Avgrund av Förlåtelse och Barmhärtighet; lilla barn, såsom Jag har upplyst dig, så skall Jag upplysa dem som vänder sig till Mig;

– Vassula kom,1 kom närmare Mig; är du Villig att ta emot Mig ...

(Tystnad från min sida.)

bedröva Mig inte;

(Tystnad.)

var med Mig, rena dig; älska Mig;

(Tystnad.)

bedröva Mig inte, älskade...

(Tystnad.)

vill du ta emot Mig?...fyll Mig med glädje och var med Mig; älska Mig, Jag älskar dig; kom till Mig oftare; ta emot Mig oftare; Jag älskar dig; vill du be med Mig?2 såra Mig inte,

(Jag samtyckte.)

Älskade Fader, rena mig med Din Sons Blod,
Fader, rena mig med Din Sons Kropp,
Älskade Fader, visa bort den onde anden som frestar mig nu.
Amen;

(Jesus skrev det medan jag sade det.

Plötsligt förstod jag – efter Jesu bön var det som om jag vaknade upp. Jag förstod vad som hade hänt ända från början av dagens budskap. Jesus kallade mig till den Heliga Kommunionen men jag låtsades att jag inte förstod. Jag hade faktiskt lust att svara nej. Jag sårade Honom, och var ändå ovillig att svara. Jag tvingade Honom att säga det klart och tydligt. Jesus skyndade till min räddning. Jag kände att jag varit nära att falla. Strax efter Hans bön (Han bad tillsammans med mig), begrep jag att det var en ond ande som drog i mig. Det kändes underligt när den onde anden släppte sitt grepp om mig, när orden kom: “Älskade Fader, visa bort den onde anden som nu frestar mig.“

Jesus hade lagt så mycket kraft på min hand, min hand kändes så tung, och på samma gång kände jag Hans oerhörda och mäktiga styrka stödja mig; som en oerhört mäktig Jätte. Efter bönen var det som om jag vaknade upp.)

kom närmare Mig; helga dig; Jag älskar dig och Jag skall stödja dig när du faller; Jag skall inte låta dig gå förlorad; en blomma måste vattnas och gödas för att behålla sin skönhet; Jag är din Hängivne Vårdare;

Jag älskar dig;

Jag älskar Dig också.

(Jesus hade sett den onde anden som drog i mig, jag hade inte märkt det. Medan den onde anden drog i mig, kände jag mig dum. Jesus kom snabbt till min räddning, och det var först när den onde anden släppte sitt grepp som jag förstod hur nära det varit att jag hade fallit! Jag förstår inte att det kunde hända!)


1 Nu talade Jesus till mig.
2 Jag kände för att säga “helst inte”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message