DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Era ögon skall se Min Allmakt
Frälsningen är inom räckhåll

21 juni 1994

(Toronto)

Min Herre och min Herde,
i Din godhet,  föröka Dina ädla vingårdar,
låt det komma fler arbetare i dem
som förkunnar Din Konungsliga Makt,
då kommer alla länder att se Din Härlighet!

frid, Mitt barn;

när dessa himlar rullas ihop som en bokrulle1 och jorden slits ut, då skall de få se Min Härlighet; alla de som blir kvar skall fästa blicken på er Konung; era ögon skall se Min Allmakt; Jag skall inte upphöra att kalla Mina barn till dess att Jag återupprättar Jerusalem;

(Senare)

Herre?

Jag Är; frid, Mitt barn; Jahve är med dig, och Jag välsignar dig;

bevara Mig i ditt hjärta – kom Mitt barn, ditt lopp är inte över och fastän din Abba ibland sätter dig på prov2 är du aldrig är ensam; var tålmodig så skall Jag fortsätta att undervisa dig och ge dig Mina föreskrifter, för Jag är fast besluten att uppväcka Mina barn och föra dem ut ur deras dvala; Jag skall se till deras förtvinade tillstånd och Jag skall vara god mot dem;

Han som är Amen står vid era portar; Frälsningen är inom räckhåll; kom;


1Som i min vision.
2När jag inte känner Hans Närvaro.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message