DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din bäste Vän

20 juni 1994

(Innan mötet – Toronto, Kanada)

Herre?

Jag Är; lev i Frid; Jag, Jesus, älskar dig, kom alltid ihåg detta;

Herre;
led mina steg som Du har lovat mig;
Jag är beredd att gå och tjäna Dig, Min Konung.
Låt Dina Ord vara i min mun;
Du är mitt hjärtas glädje;
och utan Dig är jag ingenting och som förlamad;
av hela mitt hjärta bönfaller jag Dig att hjälpa mig.

Min Själs välsignade, vad skulle Jag inte göra för dig ....

det skall bli så, Min lilla vän, Min Ande skall vila över dig, inte bara därför att du har bett om det, utan för att Mitt Namn skall bli förhärligat genom din mun; Min Undervisning skall öppna en banad väg, så att många skall kunna gå på den;

Jag är din bäste Vän och Jag skall alltid hjälpa dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message