DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du tillåter Mig att ställa dig i skuggan

13 juni 1994

(Gaithersberg, Maryland)

(Mycket sent på kvällen efter konferensen. Jag var mycket trött men jag gick till Kristus.)

Herre?

Jag Är; lilla barn, ta emot Min Frid;

Jag säger dig, du kan inte ana hur lycklig Jag blir när du kommer vid den här tiden för att söka Mig; Jag säger dig att Mitt Hjärta jublar, Min Vassula;

Jag välsignar dig från djupet av Mitt Hjärta; vila nu Mitt barn; Jesus är Mitt Namn och Jag är nära dig;

14 juni 1994

(Greensville, South Carolina)

(Jesus uppmuntrar mig inför mötet.)

stöd dig helt mot Mig; lyft upp ditt huvud och se på Mig: glöm aldrig att Jag alltid är med dig; Min Närvaro borde vara nog för dig; Jag Jesus välsignar dig; ic;

15 juni 1994

(South Bend - Notre Dame)

Herre?

Jag Är;

lilla barn känn Min Närvaro; Jag är din frälsnings Klippa; tillåt Mig att utbreda Min dynasti, ropa så skall Jag svara dig;

Herre, varför visar Du Dig i mitt ställe så ofta nu?

Jag har sagt: till dig skall Jag ge Min Sång och för att bevisa Min trofasta Kärlek skall Jag ge dem som är i din omgivning minnen av Mitt Heliga Anlete .... eftersom det är Min Egen Kärlekshymn till er alla; och över dig, dotter, Min Harpa, låter Jag Mitt Ljus skina; eftersom du tillåter Mig att ställa dig i skuggan, sker Mitt under; detta är Min gåva till dig; dyrbar är den och du har inte förtjänat den, men det behagade Fadern att ge dig den eftersom den innehåller Hans Sigill;

du tillät Oss1 dotter, att lägga Våra Händer på dig, du låter Oss bo kvar i dig ännu;

Vassula, inte för någon annan har Fadern gjort detta;2 ingen annan har känt till denna gåva, en gåva till er alla genom Hans Kärlekshymn;

kom, Vi3 är med dig; Våra välsignelser vilar över dig;


1 Den Heliga Treenigheten talade.
2 Jesus talade.
3 Den Heliga Treenigheten talade igen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message