DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Uppgå i Min Kropp

13 maj 1987

(Igår kväll, den 12 maj, när jag passerade trappan, stannade jag och kände den intensiva doften av rökelse. Den räckte ända upp till andra våningen. Jag blev förvånad. Jag gick och frågade min son om han hade tänt myggmedlet, (fast det luktade inte alls som det, utan som ren kyrkorökelse.) Han sa nej. Jag sköt händelsen ifrån mig och sysslade med annat. En timme senare skulle jag gå till mitt arbetsrum där jag brukar skriva, för att hämta en penna, och just när jag gick in svepte samma underbara doft av rökelse förbi mig på nytt, jag badade i den helt och hållet! Jag gick runt för att känna om det doftade någon annanstans, men det fanns ingen doft utom där jag hade känt den för andra gången, och den omslöt mig på nytt.)

O älskade, när Jag höljde dig i Min väldoft välsignade Jag dig samtidigt;

O Jesus, var det Du?

Ja, du kände Min Närvaro; detta var Mitt tecken,1 rökelsen kommer från Mig;

Om jag bara hade varit säker den kvällen!

Jag skall ge dig fler tecken på Min Närvaro, Min blomma, men var vaksam;

Jesus, min Kärlek,
min Andning, mitt Liv, min Glädje,
min Suck, min Vila, min Helige Följeslagare,
min Frälsare, min Syn, mitt Allt,
jag älskar Dig!

Vassula, älska Mig brinnande; uppgå i Min Kropp; smycka Mig med ömma ord, kärleksfulla ord; låt Mina smärtor lindras; gjut balsam i Mina Sår genom att dränka in dem med kärleksfulla ord;

(Idag läste jag hos den heliga Teresa att dofter verkligen existerar. Om de är från djävulen så har de en förfärlig stank, säger hon. Detta läste jag idag, märkligt nog som ytterligare ett bevis på att doften av rökelse kom från Jesus. Jag blev mycket glad!)

14 maj 1987

(Idag; vilken glädje att läsa om den heliga Teresa av Avila som hade visioner. Jag läste om en vision hon hade av helvetet, och märkte att beskrivningen stämde med den vision som Gud gav mig. Hon förklarade det så här: “Mörkt och trångt, marken verkade vara full av vatten som såg ut som smutsig, illaluktande dy" ... etc. Ja, det föreföll vara en grotta, lågt i tak... min beskrivning finns under 7 mars 1987.)


1 Jesus förutsade dagen innan att Han skulle ge mig ett tecken på Sin Närvaro.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message