DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Akta er för Bedragaren

30 maj 1994

Jahve, min Gode Fader,
min själ längtar efter att leva i Ditt Hus,
O lyssna till min bön!
Du som befriade mig och släppte ut mig
för att göra Ditt Heliga Namn känt för många länder,
och upphöja Dig med lov och pris,
säg mig, min Gode Fader,
säg mig, när skall jag få gömma mig i Dina Vingars skugga?

Förbarma dig över mig, syndare,
för jag är och förblir en stackare,
men med Din frälsande kraft,
vet jag och tror jag, att Du kan lyfta mig upp.

Jag lovar att alltid hoppas på Dig,
och ära Ditt Namn mer och mer
och min mun skall tala om Dina under.

O Fader,
liksom himlarna och jorden förkunnar Dig
för mig, kom,
i Din kärleksfulla godhet, kom,
i Din stora mildhet, kom;
kom och gör oss till ett, Jahve.
Jahve, varför dröjer Du så?
Kom nu och hela våra sargade hjärtan.

dotter, Jag älskar dig; Jag skall göra er alla till ett; förstår du? och Jag kommer att samla er från när och fjärran och från varje landsväg, vid den rätta tiden skall Jag kalla på er; kom nära Mig, Mitt barn1 och lyssna till detta: från begynnelsen har Jag vakat över er; Jag har talat, men världens lidelser ökar och detta släktets skuld kommer att rasa samman när Jag kommer och renar jordens länder, då kommer de att lyfta sina huvuden och söka Min Ande som skall leda dem in i sanningens fullhet;

det är därför, dotter, som du måste be för Öst och Väst att de skall mötas och förena sina hjärtan till ett; detta borde ske innan Fienden förkväver Min Lag och göder Min Helgedom med mänskliga läror och föreskrifter;

men det har sagts att på samma sätt som det fanns falska profeter bland er i det förgångna, så kommer ni också att få falska lärare som smyger in sina egna splittrande tänkesätt och förnekar Min Sons, Jesus Kristi, gudomlighet; dessa falska lärare intellektualiserar de Goda Nyheter som gavs er i all sin fullhet;

Jag säger er allvarsamt: akta er för Bedragaren; Bedragaren kommer med en annan lära och han kommer att förvränga Mitt Ord och den Tradition som förts vidare till er; så Jag säger er, följ inte efter bedragaren; efter allt Jag har skrivit till dig, släkte, när Jag använt Mitt redskaps hand, hjärta och själ, säger Jag er, var inte rädda för dessa bedragare, de är inte gudar och Jag är i varje trofast hjärta; Jag skall släppa loss ett skyfall av eld över denna jord för att bränna upp hennes brott, men Jag skall rädda Mitt folk;


1 Här lät Jahve precis som en mild far.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message