DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bevara Mina Stadgar

26 maj 1994

frid vare med dig; säg dessa ord till Mig:

Min Jesus,
Du är mitt hjärtas enda Kärlek,
mitt livs enda Hopp, min själs enda Ljus,
därför ber jag, bli kvar hos mig, Kristus;
min skuld tynger mig,
och jag sörjer över min synd,
kom och befria mig ifrån alla mina synder,
var inte tyst längre,
kom och förnya mig,
upptänd mig med Din Vishet
och låt Din Helige Ande vara min Härskare;
amen;

säg nu dessa ord med förtröstan till Mig; Jag står framför dig, Min Hand vilar på dig; Jag känner medömkan med dig; bevara Mina Stadgar i ditt hjärta och var inte rädd när du ser Mig komma till dig med Min båge och Mina pilar; Min arm måste ännu krossa några hårda stenar i dig; kom och skriv med din Frälsare; frukta inte; det är Jag, Jesus Kristus, din Rikedom; ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message