DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vi har bara en mil till att gå

21 maj 1994

(Panormiti)

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, skriv: frid vare med dig, i Mig skall du leva, så gläd dig i Min Närvaro,1 låt din själ bli vederkvickt i Min Närvaro;

kom och lyssna Mitt Hjärtas önskningar: för den kärleks skull som Jag hyser för er båda,2 är ni fortfarande villiga att följa i Mina spår? är ni villiga att offra er tid för Mina Intressen? är ni beredda att kröna Min Plan3 med framgång så att hela Himmelen jublande firar Min seger? är ni beredda att svara på Mina behov med iver och vinnlägga er om att behaga Mig, er Frälsare?

om ni låter Mig använda er, skall Jag klä er själ i Min Gudomlighet, i Min Glans, med Mitt Sigill .... det återstår bara en mil att gå, Mina vänner, bara en mil .... Jag har bett om er tid och ni har gett den till Mig! Jag har bett om ert liv och ni har gett Mig det så generöst!4 Jag har klätt er i Min Styrka för att arbeta med Mitt budskap och det har ni gjort, därför skall Jag fortsätta att låta era motståndare ge vika;

har ni blivit skadade av någon? o! om ni bara visste hur många demoner som flydde för blotta anblicken av Mitt Ljus ....5Jag har gett er Mitt Ljus .... Jag lovar er att Jag aldrig skall överge er; var uthålliga i era böner och upprepa med era läppar allt som Jag har givit er; förnya era trohetslöften till Mig så skall Jag ge er tillräcklig styrka för att följa Mig och fortsätta att förstärka Min Kyrka!

Jesus är Mitt Namn och Jag välsignar er; Jag älskar er, älska Mig;

(Det dröjde bara några sekunder, sedan talade Fadern)

Vassula, upplyft din själ till Mig; det är Jag, Jahve; din Konung talar; välsigna Mitt Heliga Namn så skall du leva; dotter, många flockas fortfarande kring Avfällighet; skall Jag förbli tyst? idag stiger Jag åter ned med Min frälsande hjälp och mitt i deras uppror ropar Jag ut: ”Frälsning! Frälsning kommer från Mig!”

jorden håller på att tyna bort i sin avfällighet, den förgås i sin orättfärdighet, och dess invånare betalar nu straffet för sina synder; svält, jordbävningar och krig; allt det som kommer från jorden vänder åter till jorden ... vandra genom denna öken tillsammans med Mig, dotter, Jag Är är med dig; var glad och i frid för Jag är med dig;

Är det något Du vill säga till (...) Herre?

till honom? säg honom: det var genom tro som Jag vägledde dig in i Min frälsningsplan och det är genom tro som du skall fortsätta: Jag har prövat dig och Jag säger dig: Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro är ett barns tro; dock har Jag en sak att klaga på: Jag gett dig styrka och uthållighet för att hjälpa dig (...) 6 men hur önskar Jag inte att du helt och hållet skulle ta emot den! Jag har öppnat Min Mun och Jag har talat; kom, om du älskar att lyssna så kommer du att förstå;

Jag, Jahve, ger dig Min Eviga Kärleks Sigill; Jag Är är med dig;


1 I Eukaristin.
2 Fader Michael O’Carroll och jag.
3 En del av Hans Plan är: Sant Liv i Gud, frälsningens budskap, ja!
4 Jesus var mycket rörd när Han sade detta; jag förstod det på Hans Röst och på hur Han rörde Huvudet.
5 Jesus var tyst i några sekunder och såg på mig med allvarliga Ögon innan Han sade följande ord mycket allvarligt.
6 Gud var finkänslig nog att utelämna några ord som kunde ha avslöjat vem personen var.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message