DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tror du på mirakel?

10 maj 1987

Vassula, kommer du ihåg när Jag mättade Mitt folk med manna? Jag lät det falla ner från Himmelen, det kom från Mina förråd i Himmelen; vet du att det var Jag som lyfte havet så att Mitt folk kunde gå över till Sinai?

Ja, Herre.

Jag är Allsmäktig, lilla barn; Jag är Den som sätter samman denna vägledning för att livnära många; Vassula, Jag har samtalat med dig hela denna tid! förstår du?

Min Gud, och fortfarande är jag rädd att detta är ett verk av mitt undermedvetna...

låt Mig genast säga dig att du aldrig hade kunnat göra hela detta arbete själv! tror du på mirakel?

Ja, det gör jag.

ta då detta som ett mirakel, Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Fader. Hur ska jag kunna förklara för folk som frågar mig om hur jag ser Dig. Jag känner Din Närvaro mycket starkt, och det är inga fantasier.

säg dem att du ser Mig med din själs ögon;

Ibland, Jesus, tror jag att jag bara inbillar mig, och då vill jag vända bort mina ögon från Dig (visionen), för att intala mig att det inte är Du...

genom att göra så sårar du Mig, Vassula; Jag har gett dig denna nåd1 ta emot Min gåva, ta emot vad Jag ger dig!

Herre, ibland, och särskilt i Bangladesh där det är så hett, känner jag mig helt utmattad, jag önskar att jag kunde arbeta mera. Ibland önskar jag att jag var en amöba, uppdelad i flera bitar!

Jag ger dig tillräcklig styrka att fullborda Mina Verk; Lukas sade en gång; “Jag kommer aldrig att tröttna, för jag arbetar för Herren, och Herren själv är min styrka“; lilla barn Jag har lett dig som en far skulle leda sitt lilla barn vid handen till skolan; uppskattar du vad du har vunnit med Mig?

Jag har verkligen vunnit mycket. Eftersom jag aldrig utövade något religiöst liv, och inte ens hade en bibel hemma sedan skoltiden, och inte hade varit i kyrkan sedan min förste sons dop (15 år sedan), har Du lärt mig mycket. Inte så att jag nu anser mig vara lärd, men Du har åtminstone lärt mig vem Du är och hur mycket Du älskar oss, och hur man ska älska Dig.

Jag har gett dig frukt från Min egen trädgård; Jag önskar fylla på era förråd med Min frukt;

(Jag frågade Honom om något som jag inte vill skriva ner.)

Jag vet Vassula, låt det vara så som Jag önskar;

(Jag kunde inte låta bli att le stort, det kändes så härligt att ha lite “småprat“ så här med Jesus. Det var som att prata med en god vän. Jag kunde inte hjälpa att jag log. Jag fnissade nästan. Jag var lycklig!)

Jag är också glad;

(Ja, det var Han, det var underbart!)

Vassula, vet du hur mycket Jag gläder Mig och tycker om dessa stunder, stunder då du talar till Mig som till en nära vän? Vassula, vi har ännu arbete att göra; var välsignad, Jag skall ge dig ett tecken på Min Närvaro, älskade;

Jesus, vilket tecken, jag menar, var?

i ditt hus; Jag skall bevisa för dig att Jag är närvarande;

Jag älskar dig, Jesus, Jag önskar att jag kunde behaga Dig.

altare! fortsätt att ösa ur Mig och håll Min Låga flammande i dig;


1Att få visioner både i mitt förstånd och i syner.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message