DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är den Högste – Jag avskyr hedendom

9 maj 1987

När jag nyss såg en dokumentärfilm om miraklet i Fatima, tänkte jag på hur skeptiska många människor var, och hur de kallade det allt möjligt, som masshypnos etc. I forntiden skulle den sortens mirakel ha blivit trott och nedtecknat i den Heliga Bibeln, men nu för tiden tar det många år innan någonting blir accepterat. Jag fruktar att Ditt Budskap inte kommer att räknas som Ditt, eftersom det inte finns något fysiskt bevis eller någon förutsägelse i det. Ingen hög auktoritet, OM det nu kommer så långt, kommer att fästa något avseende vid Dina vädjanden, och jag vet att Din Rättfärdighets Bägare nu är full! Världen förolämpar Dig mycket. De kommer inte att lyssna.

finns det någon högre makt än er Gud?

nej, min Gud, ingen, men om de inte lyssnar? Några av dem kanske tror att det är propaganda för Kyrkan, jag menar sådana som har en hög ställning och är emot kyrkan. De tror kanske att allt det här är påhittat! Ett påhitt av Kyrkan!

Vassula, Jag är den Allra Högste och all makt kommer från Mig;

Och om de inte tror?

Jag skall inte skriva ner vad som kommer att hända om de inte vill lyssna i sin förhärdelse; är du rädd för Mig, lilla barn?

(Gud måste ha känt den rädsla som genomfor mig. Just medan Han skrev ordet ’hända’, kände jag ett styng av sorg i Guds Hjärta.)

Ja, det är jag, för Din vrede!

Jag skall stå ut med och förlåta era synder, men Jag kommer inte att uthärda ert hat mot Mig; Jag är er Skapare och er livsande kommer från Mig; Jag håller hela Min skapelse i Min Hand;

Jag avskyr hedendom;1
Vassula, låt Mig vägleda dig; kom, Mitt barn, vila i Mig;

(Senare)

din suck, trolovade, är som en miljon kärleksord till Mig; ja, Jag talar om den suck du gav Mig i morse;

(Det är sant; i morse tänkte jag på Jesus med kärlek. Det var så mycket jag ville säga Honom, men jag kunde inte finna de rätta orden. Det blev bara en suck, men Han tycktes ha förstått mycket av min suck.)

Vassula, älska Mig blint och låt Mig använda dig så som Jag önskar; var ett fullständigt intet så att Jag genom din intighet kan vara allt och på så sätt fullborda Mina Verk; att skapa dig var en fröjd för Mig;

Min Gud, jag fruktar att göra Dig besviken genom att inte vara trogen mot Dig. Jag vet inte ens om jag alls var trogen från början. Hur kan jag egentligen tala om att förbli trogen, när jag inte ens kan vara säker på om jag varit trogen överhuvudtaget?

från all evighet visste Jag att du var svag och ynklig, men Jag älskar dig; Jag har vidtagit Mina mått och steg för att du skall förbli Mig trogen; har du trott att Jag inte känt till allt detta? Jag visste allting, och det är precis därför Jag valde dig; Jag sade till dig att din obeskrivliga svaghet och ditt elände attraherar Mig; kom, den här vägledningen skall återupprätta Min ära, Jag jublar över hur den kommer att råda bot på era orättvisor;

Vassula, krön Mig med ömma ord!

Mina ord, Herre? vilket värde skulle de kunna ha för en så Majestätisk Närvaro?

varje ömt och kärleksfullt ord, också från dig, blir gudomligt i Min Närvaro; det blir stort i Mina Öron;

tröttna aldrig att skriva, Mitt lilla redskap; allt du gör kommer från Mig; Jag stöder dig med Min Styrka och Jag kallar på dig när Jag vill; Jag älskar dig, älska din Herre du också;

(Åter kände jag hur Hans Storhet totalt förintade mig. Det var som att dyka ned i den djupaste ocean. En underbar känsla av längtan att vara behärskad av Gud, och vara glad över det!)


1 Ateism.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message