DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profeten Daniel (fortsättning)

22 december 1993

(Fortsättning)

ja, Vassula skriv:

ja, de som förkastade Mina Rop utan någon som helst orsak, skall bekänna och säga: ”vi har syndat, vi har gjort orätt; Herre, hur länge skall denna förödelsens styggelse och förtrampandet av helgedomen och härskaran vara? hur länge till kommer Sanningen att ligga begravd efter att Den slagits ned till marken? 1 är detta resultatet av våra överträdelser och vår likgiltighe?"

och Jag kommer att svara er: när Döden kröp in genom era fönster lyssnade ingen på Mina betryckta rop och Mina varningar; de gjordes till åtlöje eller ignorerades; när Jag kom till er, haltande och klagande som en tiggare och bönföll om er uppmärksamhet, fylldes ni av vrede och jagade bort Mig; när Jag kom till er som en sorgsen fader för att varna er för att köttet på era ben ruttnat, trots att ni står upp, och att era ögon har ruttnat i sina hålor och att även om det heter om er att ni lever, håller ni på att förmultna, 2 då fylldes ni av vrede och förde krig mot Mig och alla de heliga Jag hade sänt till er, och nu faller förskräckelsen över er; ”varför, Min Herre,” kommer ni att säga, ”varför har Du låtit odjuret? 3 ta makten över Din Heliga Plats? får vi inte längre dricka Ditt Vin? får vi inte längre äta Ditt Bröd? skall vi inte längre plantera vingårdar? är vi nu tvingade 4 att lyda de Laglösa, 5 och dem som står under odjurets makt?" 6

Jag skall då påminna er om hur Jag sände er Mina tjänare profeterna, så ofta och utan uppehåll, för att säga: ”klä er i säckväv, var och en av er, omvänd er, och gottgör era synder, fasta på torrt bröd och vatten!” men ni ville inte lyssna på Mig .... ni ville inte omvända er eller ödmjuka er, för ni hade bytt ut mörker mot ljus och ljuset mot mörker; och likväl säger Jag er att det kommer en tid av ännu större nöd, vars like inte har funnits sedan den dag då folken blev till; 7

när Min Dag kommer skall solen bli svart som en tagelsäck; månen skall sättas i lågor och själva jordens grundvalar kommer att skakas, likt inälvor som väller ut ur en skadad buk, kommer jorden att spy ut sina demoner; när detta händer kommer människorna att önska sig döden men inte finna den! då skall himlen rullas samman som en bokrulle och omedelbart upplösas i eld, och himlakropparna kommer att smälta i hettan; 8 den dagen kommer och den är närmare än ni tror; Jag skall uppfylla dessa profetior under din egen livstid;

när den Dagen kommer, skall både goda och onda förgås; de onda för den ondska de uppvisat, och de goda för att de inte lyssnat till Mina varningar; fastän ni såg många ting, gav ni inte akt på dem; och fastän era öron var öppna hörde ni Mig inte; vem av er lyssnar nu?

....när allt detta har skett, skall Jag åter ställa upp Mitt Eviga Offer på den Heliga Platsen så som det var i gångna tider; omedelbart därefter kommer alla länder och jordens alla folk 9 att tillbe Mig och erkänna Mig som det Offrade Lammet i det Eviga Offret - förbudet kommer att upphävas 10 och Mitt Eviga Offer kommer åter att vara på sin Heliga Plats; från den dagen skall det aldrig mer bli natt, ty Min Närvaro 11 kommer att lysa över er alla; 12

sedan skall alla återigen komma och dricka Mitt Blod och äta Min Kropp och erkänna Mitt Offer; alla kommer att med en röst och ett hjärta tjäna Mig dag och natt i Min Helgedom, och Jag kommer att lägga Mitt Ord i varje hjärta .... och de som ropar till Mig, omvänder sig och erkänner sina synder, 13 , kommer åter att få stå inför Mig och tjäna Mig, och de kommer aldrig mer att hungra eller törsta; inte heller kommer den brännande vinden att någonsin plåga dem, 14 ty Min Närvaro skall trösta dem, och aldrig mer kommer de att fråga: ”var finns Ditt Vin?” eller, ”var finns Ditt Bröd? Vem skall mätta oss?” för er Skapare kommer då att vara ibland er, och Jag lovar att Jag kommer att bo ibland er 15 och Jag lovar att jorden aldrig mer skall komma i en sådan nöd;

ännu en gång skall Jag utgjuta Frid och Trygghet över er alla; och de som har ögon skall se och de som har öron skall höra; hör Mig, dotter, säg till Mitt folk att: Din Frälsare kommer och Han bär med sig segerns lön; Hans Namn: Trovärdig och Sann, herrarnas Herre och konungarnas Konung; 16


2 Syftar på Matt 6:22-23 och Upp 3:1-6, kyrkan i Sardes.
3 Odjuret, har Herren sagt mig, representerar frimurarna.
4 Syftar på Upp 13:16-17.
5 Också den Laglöse. Se 2 Thess 2:3-4.
6 Odjuret i upp 13:1-18 representerars frimureriet.
9 Syftar på Upp 6:15-17.
10 Upp 22:3. Förbudet mot det Eviga Offret.
11 I Eukaristin, det Heliga Offret.
13 De herdar som ångrar sig innan Herrens Dag.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message