DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förnya dina löften

15 december 1993

Vassula, förnya dina löften till Mig;

Jesus Kristus, min Herre och min Gud,
jag skall aldrig lämna Dig
eller förråda Dig,
vad de än gör mot mig.

för Mitt Namns skull kommer de att jaga dig, göra dig till åtlöje och smutskasta ditt namn, kommer du ändå hålla dina trohetslöften till Mig?

De har redan jagat mig,
gjort mig till åtlöje och smutskastat mitt namn.
För Ditt Namns skull har man förtalat mig,
ändå har jag hållit mina löften.
Du är min Frälsare och min Konung,
därför skall jag aldrig lämna Dig, Herre.

Min duva, vill du stå vid Min sida ända till slutet, in i döden?

Jesus Kristus,
min Herre och Frälsare,
jag vill försvara Ditt Namn
ända till slutet.
Jag skall aldrig lämna Dig.

när en människa får många gåvor, kommer mycket att förväntas av henne .... Jag har anförtrott dig mycket; Vassula av Mitt Lidande, Jag förväntar Mig ännu mer av dig nu; men Jag skall skänka dig Min trofasta Kärlek till stöd och du skall få Min Styrka; Jag kommer att vaka över dig mycket noga ... 1

2 gör ditt bästa så skall Jag göra resten ... kom nu och stöd dig mot Mig;


1 Jesu krav gjorde mig tyst...
2 ...för att sedan uppmuntra mig, ändrade Han tonläge och sade glatt till mig att försöka göra mitt bästa, Han skall göra resten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message