DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Utanför Min Helgedom är deras bord tomt

6 oktober 1993

Vassula, Mitt barn, Jag, Jahve, ger dig Min Frid; fäst din blick på Mig så skall du leva; skulle du vilja förnya dina löften om att tjäna Mig i trofasthet?

Jag är villig att fullborda vad jag måste,
Jahve, min Herre.
Jag är villig att tjäna Dig
och vara trogen mot Gud,
min Herre och Frälsare.
Må Ditt Rike komma
och Din Vilja ske.

är du fortfarande villig att gå till dem Jag sänder dig till och vara Mitt Eko?

Ja, jag vill, så länge jag inte förlorar Dig ur sikte, min Gud.

Jag är alltid med dig .... tillsammans skall du och Jag gå, håll din hand fast i Min Hand; vill du fortfarande plantera nya vingårdar och smycka dem som inte fått någon vård?

Jag vill, Abba,
så länge det är Din Hand
som är över min hand
och sätter plantorna.
Jag är villig att
smycka Dina vingårdar
så länge Dina varma Strålar
från Ditt Gudomliga Ljus
lyser över dem.

Jag går före dig och leder dig, följ i Mina Fotspår; Jag skall uppenbara Mitt Heliga Ansikte och Jag skall lysa över er alla; är du villig att vattna Mina vingårdar?

Ja, min Herre, så länge som vattnet kommer
ur Dina Egna Källor.

vattnet skall komma 1 från Mina Egna Källor, från Min och Lammets Tron, och Mina vingårdar skall bära frukt och dess löv skall aldrig vissna; 2 Jag skall vaka över Mina nya vingårdar, Mina Ögon skall aldrig lämna dem; de kommer skjuta friska skott och deras grenar skall ge frukt i överflöd och mätta varje hungrande mun; Jag skall mätta alla levande varelser;

har Jag inte sagt, 3 dotter, att Mitt Ord skall börja som en liten bäck som blir till en flod, och att floden sedan skall bli till ett hav, ett hav av Kärlek? ser du hur tidigare förutsägelser besannas? har Jag inte sagt att Visheten skall bli din Fostrare som undervisar dig, och att Min Undervisning kommer att flöda över dig som profetiskt tal? har Jag inte sagt 4 att Jag, Gud, skall forma dig och leda dig i Mina Samlingar för att vittna för Mig, den Allra Högste? har Jag inte sagt, Vassula, Min dotter, att Mitt Ord 5 kommer att täcka jorden som dimma? har Jag inte sagt, Mitt barn, att Jag skall ta dig över havens vågor och över hela jorden och till alla folk och länder för att förkunna Min Kärlekshymn 6 och förhärliga Mig? så jubla i Mig! kom och prisa Mig, barn; ser du hur alla Mina tidigare förutsägelser 7 har besannats?

din Fader är din Härskare, Jag är Himlarnas och jordens Härskare; hela skapelsens Härskare, ofattbart stor, ingen och ingenting överträffar Mig; Jag räcker till i Mig Själv; avkomma? .... Min egen, ingen kan mäta sig med Min härlighet; tror du inte att Jag kan omstörta kungar och riken om de blev ett hinder för Min Kärlekshymn? 8 Jag har lovat dig alla dessa saker långt innan de inträffar och idag säger Jag dig: Jag, Gud, skall ge dig Min Styrka och en förmåga att minnas all den Undervisning som du hört från Visheten;

fastän kraftiga anklagelser kommer att hagla över dig, så var inte rädd, för Jag skall dra dig ännu närmare Mitt Hjärta och beskydda dig; Satan har satt sig i sinnet att föra krig mot dig och du är hans främsta måltavla, han är fast besluten att hindra dig från att profetera; men låt dig inte skrämmas av hans hotelser, Jag skall hjälpa dig, Jag skall hjälpa dig, så fatta mod! du kommer att gå fram obehindrat och de anklagelser han kastar mot dig genom att använda människor, kommer bara att ge dig ny kraft;

Jag skall utföra oväntade underverk i Mina Församlingar för att påminna Mina barn om att Jag Är; den Fader de har övergett har aldrig övergett dem; Jag skall påminna dem om att Min Närvaro räddar och att Min Helige Ande, som de har glömt, ger dem vila; Jag skall påminna Mina barn om att Mitt Medlidande inte går förbi oberört, för Jag är deras Fader; Jag skall få deras hjärta att sjunga Mitt lov, och de skall inse att utanför Min Helgedom är deras bord tomt; de skall förstå att utanför Min Helgedom kommer de att förkvävas av sorg och bördor; utanför Min Famn kommer de möta Förintelse och Död;

din generation är lyckligt lottad som får höra Min Röst; Jag har öppnat Min Mun för att tala och undervisa de okunniga; Jag är fast besluten att ge er Min Frid och rädda er; Jag är fast besluten att låta er få veta att Jag är er Fader och ni – Min säd;

idag är fikonträdets kvistar mjuka och bladen spricker ut; känner ni fortfarande inte igen Tiden? hur kommer det sig att så många av er inte läser och förstår Skriften? hur har de flesta av er förlorat sin urskillningsförmåga? har Jag inte sagt: håll er vakna? Mina barn, idag erbjuds er Mitt Rike, gå inte förbi utan att lägga märke till det; låt inte Mitt Rike gå er förbi heller;

ringakta inte Min Kärlek; kom, Jag är alltid med er;


1 Människor (vatten) kommer att återuppstå andligt genom den Helige Ande (Guds Källa).
2 Vingården representerar Guds folk. Källan representerar den Helige Ande. Löven som aldrig vissnar representerar gudomlighet och evigt liv.
3 Under 1987; (20 mars 1987, 20 maj 1987 och 5 nov 1987).
4 Under 1986.
5 Budskapen.
6 Budskapen.
7 De flesta förutsägelserna kom 1986.
8 Budskapen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message