DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, den Allrahögste, har upprättat dig till att bli ett enhetens tecken

30 september 1993

Helige och Trofaste Herre,
Din tillförlitliga Undervisning
har gett mig Ljus.
Du är världens Ljus.

Son till den Högste,
Du har fostrat mig
som en av Dina Utvalda,
utan att jag har förtjänat det.
Lovat vare Ditt Namn!

Du den Allra Högste,
härska över mitt liv
så att jag kan uppnå den fullkomlighet
som Du önskar se.

styr mina steg, härska över mig
och upprätta Ditt Rike i mig
så att min själ
blir en fullkomlig boning
för Din Gudomlighet och Din Helighet

Amen

ja! livets krona skall ges åt de trogna; bli kvar i Mig så skall du uppnå fullkomlighet och liv! bli nu ännu mindre och se varken åt höger eller åt vänster;

Jag skall vandra vid din sida ända till slutet av ditt lopp .... Vassula, Jag har förnyat anden hos många medan din ande sökte Min; 1 Jag har helat människor och utfört underverk tack vare dina prövningar; Jag har med glädje burit fram din gottgörelse till Fadern på detta sätt och genom din uppoffring vann Jag många gudlösa;

ack .... Min kära vän, Jag behöver din generositet för att rena de fläckade, det kostar allt du har; Mitt barn, du har räddat många själar genom att ge Mig dina bästa stunder; 2 Vassula, Enheten mellan bröder kommer inte att uppnås enbart genom ord, men också genom den Helige Andes ingripande; Jag har väglett dig att söka enheten och leva den enhet som Jag önskar; Jag har skyddat dig från att falla för frestelser för Jag vill att du skall vara ett levande exempel på hur Enheten kommer att gestaltas; den som ser dig kommer att se Enheten efter Mitt Hjärtas önskningar;

men bli inte missmodig genom dem som inte kan se Min Plan med dig; vad Jag har givit dig som en gåva är dyrbarare än pärlor, ja dyrbarare än alla skatter i världen! åh, Min Vassula, Jag, Gud, kommer inte att anklaga dig för den enhet du lever i, men Jag kommer att tillrättavisa den människa som angriper dig i ditt uppdrag; hennes angrepp på dig är som en sten som kastas i Mitt Öga ... Jag, den Allrahögste, har upprättat dig till att bli ett enhetens tecken; ni 3 är Enhetens första skörd; Jag säger er, sprid Mina Budskap vitt och brett, så mycket ni förmår; kom ihåg: Enheten skall komma med ödmjukhet och kärlek; och bevara i ditt hjärta vad Jag nu säger dig: för att uppnå enhet behöver Jag gottgörelser ...

Från mig, Herre?

från dig och från var och en som är generös, är Jag inte din första Kärlek?

Ja, det är Du, Jesus.

Jag är Den som kan föra dig till räddningen så frukta inte för Mig; Jag skall ge dig tillräcklig styrka för att uthärda prövningar som riktas mot dig för att beröva dig den Frid Jag har gett dig; Min Frid kommer att förbli över dig, Min ängel, och liksom solen stiger upp över havet, så kommer Mitt Heliga Ansikte att uppenbaras då och då genom dig och på dig 4 medan du arbetar för Mina Intressen; Jag skall uppenbara Mig även på detta sätt så att öar, berg och alla slätter kan tro att du är sänd av den Allra Högste och att Jag Är är Upphovsman till ‘Sant Liv i Gud’ och att du är Mitt språkrör och att du därför talar Mina Ord;

den som förkastar dig förkastar Mina Ord; djävulen har redan intalat dina anklagare att förtala dig, men lämna allt i Mina Händer; tjäna Mig trofast och förlåt dina anklagare så att Fadern och Jag kan fullborda Vårt Verk i dig; lev heligt och utför ditt arbete i frid;

Jag, Jesus, älskar dig och välsignar dig från Himmelen;


1 Hans nästan totala tystnad mot mig och Hans Närvaro efter att ha undvikit mig under flera dagar. Denna halvtystnad och att Han döljer sig var olidlig för min själ.
2 Den tid jag tillbringar i tillbedjan och under diktamen i Hans Närvaro. Stunderna i Hans Sällskap.
3 Jag och alla de som lever i enhet som jag gör.
4 Många gånger låter Jesus eller Vår Saliga Moder mitt ansikte försvinna och Deras Ansikte blir synligt för människor istället.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message