DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Be för era präster; anklaga inte någon

20 juni 1993

frid; varje minut du tänker på Mig eller talar om Mig, förhärligar du Mig, så tillåt ditt hjärta att tala med Mig!

29 juni 1993

Herre?

Jag Är; stöd dig mot Mig; älska Mig mer!

Lär mig att älska Dig
som Du vill att jag skall älska Dig,
Du är Min Lärare, Herre.

öppna dig då .... skriv:

låt Mig få föröka denna Frid i er; käraste barn, låt inte era hjärtan känna någon oro; fall inte för frestelser, det är därför Jag ber er att ständigt vara i bön; lyssna inte på skvaller, hälsa inte på någon på vägen;1 gå med Mig i Min Takt; be för era präster; anklaga inte någon, återgälda ont med kärlek och vig er till Mitt Heliga Hjärta och Min Moders Obefläckade Hjärta;

Jag, Jesus, välsignar er alla; be i Mitt Namn så skall ni få;


1 Jesus menar tomt prat, samtal som inte leder till något.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message