DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Brudgummen överger aldrig Sin brud

18 juni 1993

(Filippinerna – Jesu Heliga Hjärtas högtid)

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Jag välsignar dig; lita på Mig och stöd dig helt på Mig; vill du viga dig åt Mig? förnya dina trohetslöften; du gläder Mig när du viger dig åt Mitt Heliga Hjärta; kom, ge Mig denna bön som en gåva, för det är ju Mitt Heliga Hjärtas Högtid; Jag älskar dig och Jag kommer aldrig att svika dig; Jag välsignar dig, och väntar nu på dig; Jag har inspirerat1 (...) att ge dig denna medaljong som gåva; se dig som Min, som Min brud; Brudgummen överger aldrig Sin brud, Jag skall alltid se till dina behov och visa dig Min Kärlek; Jag har nu givit dig en droppe Blod från Mina Sår, ditt sår är en gåva från Mig; 2


1 Någon gav mig en medaljong med det Heliga Hjärtat.
2 Ett synligt stigmata under foten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message