DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Törnekronan
Kärleksgärningar

7 maj 1987

Jag älskar dig, det är Jag, din Make,

Min blomma, Jag skall rena dig; Jag skall fortsätta att mätta dig genom att uppliva dig med Mitt Ljus och förse dig med Min Kraft; Vassula, Jag skall ära dig genom att låta dig bära Min törnekrona;

Jesus, hur kan Du lita på mig?

Jag älskar dig; genom att bära Min krona skall du förstå hur hånad Jag blev, för snart skall du själv också bli hånad; glöm inte, Jag kommer att lida lika mycket som du lider, för Jag är i dig och du i Mig; Jag har förenat Mig med dig, vi är ett; kom nu, älskade, så skall vi fortsätta Mina Verk; Jag skall ge dig tillräckligt med Styrka intill slutet;

(Senare förstod jag att Jesus förberedde mig med detta budskap. Man kommer att förlöjliga mig och skratta åt mig. Men Han är åtminstone med mig; vi ska dela hånet tillsammans. Så fort jag kastats ut i den värld dit mitt uppdrag sänder mig, kommer hån och förföljelser att börja.)

Jesus, vet du att jag inte ens har kommit upp till hundra gånger, med att säga: “Jag älskar Dig“, och Du bad mig att säga det tusen gånger!

Vassula, åh Vassula, vet du inte att varje handling du gör med kärlek är att säga till Mig: “Jag älskar dig“, du visar Mig din kärlek på det sättet också;

allt du gör i ditt liv, gör det för Mig;

kom; smycka dig! blomstra! utstråla! dofta! smycka Mig med kransar av kärlek; ersätt varje törne i Min törnekrona med ett av dina kronblad; ju fler kronblad, desto färre törnen som genomborrar Mig; Jag älskar dig; älska Mig; lär andra att älska Mig; visa dem Min vädjan;

Med Din hjälp visar jag dem det. Det är inte mycket jag kan göra.

älska Mig och hela Mina Sår; låt de tårar som gjuts för Mig bli till lindrande balsam på Mina Sår; Vassula, kransar görs inte bara till begravningar - de görs också till brudar; tillåt Mig att sätta en krans på ditt huvud i augusti;

8 maj 1987

Jesus, idag har jag mycket arbete att göra hemma, men två ord från Dig skulle göra mig lycklig!

bara två? älska Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message