DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag måste lämna dig kvar på jorden så att du kan fullborda ditt uppdrag
Min Helige Ande är hörnstenen för att återuppbygga Min Kyrka

10 juni 1993

(USA)

blomma, låt Mig säga dig: utan Mig är ditt bord tomt, utan Mig är din glädje ofullständig; förstå att Jag är din Frid, ditt Liv, ditt Hopp; Jag är den Förste och den Siste; Jag skall fylla din själ med ljus för att leva nära Mig för evigt; Min Själ värker av längtan efter ha dig nära Mig nu i Himmelen, upptagen i Mitt Ljus; ändå måste Jag lämna dig kvar på jorden så att du kan fullborda ditt uppdrag; kom ihåg, Jag Är alltid med dig och vägleder dina steg; Jag älskar dig; Kärleken är nära dig och o .... för varje dag som går kommer den dagen närmare! väx till i Mig så kommer din själ att genomsyras av Min Kärlek; Vassula, låt Mig få fortsätta att vara din Lärare, det behagar Mig .... låt Mig få fullborda Mina önskningar i dig;

löna ont med kärlek; gå i frid;

11 juni 1993

(Omaha - USA)

Mitt barn, Mitt barn, Jag ger dig Min Frid; ge Mig friheten att använda din hand, ge Mig friheten att använda dina läppar, ge Mig friheten att använda ditt förstånd och ditt hjärta, låt Mig få uppfylla dig, hur skall du annars kunna vara Mitt Eko och förkunna Mina Budskap, om inte Min Ande uppfyller din ande? hur skulle en vinranka kunna leva om den inte får saven från vinstocken? skär bort rankan från trädet så får du se hur snabbt den vissnar;

Min Helige Ande är som trädets sav som flödar inom dig och håller dig vid liv; det är så, dotter, du bör lita på Min Helige Ande, Livgivaren, Givaren av trofast kärlek, av glädje och frid; ja, Min Helige Ande är Elden som böjer och smälter hjärtan till att följa Mina Föreskrifter och vänder din blick från tomma avbilder; Min Helige Ande är Mina Ords frikostiga givare som kan få hela ditt hjärta och sinne att söka efter Visheten;

be ivrigt och helhjärtat om Min Helige Andes gåvor, särskilt i dessa dagar; Han kommer att vara din Lykta som räddar dig från Döden och hindrar dina fötter från att slinta och o! vad skulle inte Min Helige Ande göra för dig! Min Helige Ande skall leda dig till att leva i Min Närvaro och i Mitt Rikes gårdar; Min Helige Ande är oumbärlig för att återuppbygga Min Kyrka, Han är:

Min Kyrkas Hörnsten

men ditt släkte förkastar den;1 Jag säger dig igen, arbetarna är redan utsedda, men de måste bli formade och undervisade; skynda dig, bygg upp Min Kyrka, se till att använda varje sten, och glöm inte den viktigaste av dem alla, förkasta inte hörnstenen! och nu, Mitt barn, säg efter Mig:

Herre, Jag tillhör Dig,
fräls mig och fräls också mina bröder
genom Din Frälsande Kärlek,
amen;


1 Hörnstenen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message