DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Även efter din död kommer din kropp att fortsätta profetera

7 juni 1993

ah! där är du, lärjunge, Jag har väntat på dig; frid, Min utvalda dotter;

Jesus, jag håller Din Hand,
och tröstas av de ord Du viskar i mitt öra:
”Var inte rädd,” upprepar Du för mig,
”Jag skall hjälpa dig,” och jag får hjälp.
Du lät min själ sjunga för Dig;
med Ditt Finger skrev du Fädernas visdom
djupt i mitt hjärta;
det gläder Dig att uppenbara
Dina ordspråks dolda hemligheter för mig,
och Ditt Hjärta jublar
över att visa mig Dess Skatter!
Men för att ge av allt som Du givit mig
behöver jag Din Styrka, Ditt Tålamod, Din Vishet,
Din Ödmjukhet, Din Kärlek,
så att jag aldrig sviker Dig i mitt svåra uppdrag!

ingen uppgift kommer att bli för tung för dig, och ingen kommer att kunna kuva dig, ingen världslig härskare skall någonsin rubba dig, även efter din död kommer din kropp att fortsätta profetera; allt ditt arbete kommer inte att vara förgäves; Jag säger dig, även om Fienden rasar emot dig, kommer Jag att hålla tillbaka hans angrepp; så förkunna Mitt Budskap för att detta släktes hjärta må renas;

8 juni 1993

frid vare med dig; Mitt barn, Mina Ögon vilar på dig; låt Mig få använda dig, låt Mig få visa Mitt välbehag i dig; Min ynnest är med dig; dotter, säg dessa ord;

Skapare, kom till mig;
Jahve min Gud, rädda Mig,
Himlarnas och jordens Herre,
välsigna mig,
amen;

9 juni 1993

Vassula-av-Mitt-Lidande, stöd dig mot Mig; fullborda ditt uppdrag med Mig; utvidga Mitt Rike och ge! ge frikostigt av Mitt Himmelska Manna till de hungriga och de fattiga; Jag formade dina läppar till att tala och vara Mitt Eko; så tala, Min lilla, Jag skall tala genom dina läppar; så jubla och ge av Min Kärleks Ord, var inte rädd;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message