DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Christos Anessti!
Jesus skall döpa jorden med Eld

23 april 1993

(Vår Moder.)

Jag välsignar dig, Mitt barn; Christos anessti!

Alithos anessti!!1

ecclesia2 skall få nytt liv! fatta mod! Satan kan lägga hinder i din väg, men Jag är nära dig och skaffar undan dem; när någon väljer Gud bör han lämna allt och följa Honom; allt du gör är inte förgäves;

Vassula, ett dop väntar er och vilket stort dop det kommer att bli! Jesus skall döpa jorden med Eld; fram till dess skall Jag fortsätta att visa Mig; nu är alltså tid för omvändelse, nu är tid för försoning; Jag säger er, kära barn, det offer Gud begär av er idag är att ni ändrar era liv och lever heligt;

Gud ber varje själ att omvända sig; säg inte att ni är alltför eländiga för att Gud skulle kunna förlåta er, och att den Allra Högste inte skulle ha medlidande med er längre; Gud kommer till er alla, också till de sämsta bland er; återvänd till Gud så skall Han återvända till er; kom och gör Hans Hjärta till ert hem, liksom Han bereder Sitt hem i ert;

låt det bli känt att utan innerliga böner kommer ni aldrig att kunna se Guds Rike; Hans välde på jorden är nära; kom ihåg, vad Gud begär av er är en förändring av hjärtat; var inte rädda för att erkänna era synder; lev och praktisera försoningens sakrament;

Mina barn, Jag välsignar er alla;


1 Vår Moder hälsade mig på grekiska, på det ortodoxa sättet, efter Påsken: I den ortodoxa kyrkan har vi efter Påsk seden, att när man träffas hälsa varandra med orden: ”Kristus är uppstånden.” Den andre svarar: ”Han är sannerligen uppstånden!"
1 Grekiska för kyrkan

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message