DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förräderi och brist på tro uppfyller alltmer Min Kyrka

20 april 1993

Vassula, Mitt barn, det är Jag, Jahve ... Jag älskar dig, dotter; Jag skall fortsätta att sända dig ut över världen för Mitt Förhärligande; känn dig älskad, beskyddad och vägledd av Mig; hör Mig: tiden är ingenting och betyder ingenting för Mig; så var redo att möta Mig! 1

en stor sorg bor i Mitt Hjärta, ty förräderi och brist på tro uppfyller alltmer Min Kyrka; dessa ord hör Jag från dem som delar måltid med Min Sons Ställföreträdare: ”vad tröttsam han är!” men, som Jag en gång sade dig, de är er tidsålders Kain, och om dem har Jag talat i Mina kommentarer till de Tio Budorden; de ger sken av att söka Mig med rökelse i sina händer, men deras ande söker inte Min Ande;

Jag säger dig, de helgar inte Mitt Namn; nej, det gör de inte, de uppskattar inte Min stora Kärlek; de utmanar Mig dagligen och provocerar Mig genom sina oandliga tal, de utmanar Min vrede genom sina hånleenden mot Mina språkrör, o! men de kommer att svepas bort som fallande stjärnor på väg mot en evighet i det svartaste mörker, om de inte stiger ned från sina troner och ångrar sig! du måste vara med och be för dem innan Min Dag kommer ...

dotter, Jag välsignar dig; ropa på Mig när du vill, Jag kommer aldrig att svika dig ...


1 Jag förstod: Reningen. .

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message