DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt en banad väg gå fram för Enheten, Min vän

16 april 1993

(Ortodoxa långfredagen)

Jag har gått i Dina Spår
alltsedan Du upprättade mig
och när jag böjde mitt öra och lyssnade
tog jag emot Dig,
nu gläder sig min själ i Din Närvaro,
Jag är i Dina Kärleksfulla Händer nu,
i min Guds Händer.

frid vare med dig; bered vägen för Min Återkomst; jämna de stigar där Jag skall gå fram; låt en banad väg gå fram för Enheten, Min vän; Min återkomst är helt nära; hör Mig, idag dömer de flesta av er på människovis, därför är er ande oförmögen att omfatta Skatterna i Mitt Himmelska Rike; om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Himmelriket;

Vassula av Mitt Heliga Hjärtas Lidande, käraste själ, Jag vill uppmuntra dig med samma ord som Min Ande viskade i Aposteln Paulus öra: ”sök att vinna profetians gåva"; 1 detta är vad du skall påminna Mitt folk om; säg dem att man bör vara angelägen om att profetera, och på så sätt vörda Min Helige Ande;

Herre, många fördömer profetior; jag förstår dem också, eftersom det finns många falska profeter.

ni trossvaga människor! hur kan ni missförstå det Jag har undervisat er om? Jag har sagt att vid Tidens slut kommer många falska profeter att träda fram och att ni bör ta er i akt för dem, men har Jag inte sagt att ni skall känna igen dem på deras frukt? varför är det så få som följer Mina föreskrifter?

Jag är Kristus och det är just därför Jag sänder dig, Jag sänder dig ut över världen för att förkunna att Mitt Ord är levande! så var uthållig och ge inte vika, frukta inte; Jag är din Sköld! ja, Min Vassula, Jag har gett dig förmånen, inte bara att få vara tillsammans med Mig på detta sätt, men också att lida för Mig; tvivla aldrig på att Jag Själv kan fullborda detta Verk; Jag Själv är tillräcklig, men Jag utvalde dig för att fullkomna dig;

Jag säger dig, ditt lopp är ännu inte över, Jag kan redan försäkra dig om att Jag skall slutföra det med dig; gå ut till folken och förkunna att Min Lag är levande och att Jag vill skriva den i deras hjärta; så gläd er!

gläd er och jubla, för Min Barmhärtighet övergår allting; gläd er åt att Våra Två Hjärtan, likt Två Olivkvistar, är Mitt ibland er för att ge er hälsan åter och läka era sår! jubla och var glada, för Våra Två Hjärtan lyser som Lampor och leder era steg till Himmelen, dit ni tillhör; vad kan ni jämföra Min Barmhärtighet med?

och du som fått din näring och fostran i Mitt Ljus, håll fast vid Mig; Jag ser varje handling från Himmelen, och Jag vet att de djupaste såren kommer Jag att få i Mina närmaste vänners hus; Jag måste dricka Bägaren, fylld av er splittring, ert oförsonade hjärta och er avfällighet ... illvilja och svek dödar de oskyldiga; nej, Mitt barn, vänta dig inte något tack eller förbarmande i världen, för inte heller Jag fick uppleva något sådant på Min väg till Golgata;

Jag säger till ditt lilla hjärta: för Min Kärleks skull kommer Jag att öka Mina Rop och inte förminska dem; Jag skall övervinna varje förtalande tunga, ty Jag är Herren; jubla därför, för genom de sår som Mina vänner tillfogar dig,

skall Jag föra många tillbaka till Mig,

Jag skall låta de blinda se och de lama gå igen; ett stort antal av er kommer att återvända till Mig; gråt inte mer, torka dina tårar .... Min Vassula, kom, .... Jag skall torka dina tårar ....

2 snart kommer jorden att skälva och skaka och o! så många kommer fortfarande att irra omkring i ödemarken .... kom och stöd dig på Mig, lita på Mig;

be, för Jag gläder Mig när du kommer ihåg Min Närvaro; Jag älskar dig innerligt och gränslöst;

Jag skall alltid vara med dig;


2 Jesus ändrade tonläge och talade liksom för Sig Själv.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message