DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Genom att ge dig detta uppdrag har Jag välsignat dig

12 april 1993

Den som dömer mig är Herren. 1
Herre, Du sade:
Jag skall komma och rädda mina får,
så att de aldrig mer blir till byte 2
Jag litar på Dina Ord.

frid vare med dig; stöd dig mot Mig; Jag säger dig, dotter, för din del måste du vara tålmodig och ha alltid dessa ord i minnet: till slut skall Våra Två Hjärtan segra; vad Jag har påbörjat och välsignat kommer Jag att slutföra;

Jag har välsignat dig genom att göra dig delaktig i Min frälsningsplan; o, vad Jag älskar din svaghet! för i din obeskrivliga svaghet är Jag Konung! så snart Jag har fullbordat Mina Verk i dig, kommer du ögonblickligen att förtäras; många som fallit kommer att resa sig och erkänna att Jag i sanning var din Ende Mästare och att du var Glädjen-i-Mitt-Lidande; den högt älskade tjänaren av Mitt Lidande; och de kommer att prisa Mig;

behaga Mig idag, svara på Mina önskningar och ägna dig åt ditt uppdrag; var inte rädd, Min brud, kom och lägg ditt huvud på Mitt Heliga Hjärta emellanåt och ge dig lite vila; Jag kommer inte att klandra dig eller anklaga dig om du inte helt kan uppfylla Mina krav; Min Styrka kommer att lyfta dig när du faller, och långsamt, som i en dånande eld, skall Jag förtära dig i Min brinnande Kärleks lågor, så att du till slut gör Min Vilja och svarar fullkomligt på alla Mina önskningar .... är Jag inte din Skapare och Brudgum? har Jag inte försett dig med Mina Rikedomar? varför skulle Jag då överge dig? genom att ge dig detta uppdrag har Jag välsignat dig;

Jag har sänt ut dig från ditt hus för att bygga upp Mitt Eget, därför skall du leva i Mitt Ljus! eftersom du valde att se efter Mitt Hus framför ditt eget hus, blev du välsignad och Jag Själv är nu Väktare över ditt hus; frukta därför inte, Mitt barn, Jag välsignar dig för att du gav Mig ditt hjärta; gå nu ut bland folken och ge dem allt som Jag har gett dig, ge dem dessa Budskap, de är Mina personliga kärleksbrev till var och en av dem; var angelägen, liksom Jag är angelägen, att rädda Mitt folk undan fördärvet; ge dem Min Frid; dotter, ecclesia3 kommer att återupplivas!

Jag älskar dig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message