DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Herren, är Ande
Jag har sagt att Jag ensam är den ende lagstiftaren och Domaren

9 mars 1993

Maranatha! Kom!

Jag ger dig Min Frid;

Jag är nära, alldeles vid era portar, Mina älskade! tänk på Min liknelse om fikonträdet: så snart kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära; så är det för er när ni ser allt detta hända: vet att Jag är nära, vid era portar; men dagen och stunden känner ingen, inte heller himmelens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern; 1

skapelse! hur har Jag inte längtat efter att samla er, som hönan samlar kycklingarna under sina vingar, och så många av er vägrar fortfarande! ni kan inte säga efteråt att Jag inte prövade alla vägar för att samla er alla i Mitt Heliga Hjärta och säga er att en större Kärlek än Min kommer ni inte att finna; men ni fortsätter att irra omkring i ödemarken på egen hand; Jag skall snart komma över er; Jag sänder er budbärare efter budbärare för att ropa ut nyheterna; håll er vakna!

Herre, jag är lycklig och full av glädje, maranatha!

var inte rädd; Jag lyssnar med stor omsorg till varje andetag du tar! i denna fastetid ber Jag dig: predika, Min duva, predika och profetera och bry dig inte om dem som anklagar dig, som granskar dig och dömer dig felaktigt; älska och var tålmodig; säg Mig, Mitt barn, kan ett ord eller en mening i den Heliga Skrift tas ut ur sitt sammanhang och analyseras?

Nej Herre, för det kan då se ut som en motsägelse till något annat ord som Du har sagt.

då kan man inte heller göra så med dessa Budskap; Jag har sagt att Jag ensam är den ende lagstiftaren och Domaren; 2 Vassula, låt dina ögon och ditt hjärta endast söka det som är osynligt, den eviga saligheten finns i de osynliga tingen; vad Jag gläder Mig över fattigdom och svaghet! inse att den undervisning Jag ger är för er frälsning, och för er frihet, ty där Min Ande är, där är frihet; Jag, Herren, är Ande;3 skriv: 4

"likaväl som det finns en själens kropp, så finns det också en andens kropp; som det står skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ; men den siste Adam blev en ande som ger liv; först kommer alltså den med själen, inte anden, och därefter kommer den med anden; den första människan kommer från jorden och är av jordisk natur; den andra människan kommer från himmelen; sådan som den jordiska människan var, så är också vi på jorden, och som den himmelska människan är, så är vi i himmelen; och vi, som blivit en avbild av den jordiska människan, skall också bli en avbild av den himmelska; kött och blod kan inte ärva Guds rike: och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet;

"vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas; i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud; ty den kommer att ljuda, och de döda skall uppstå i oförgänglig gestalt, och även vi skall förvandlas, ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och denna dödliga natur måste kläs i odödlighet; men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då går Skriftens ord i uppfyllelse: Döden är uppslukad och segern vunnen; Död, var är din seger? Död, var är din udd? dödens udd är synden, och synden har sin kraft i Lagen; Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus;" 5

ja, Jag har befriat er från syndens och dödens lag;

kom, förbli trogen mot Mig tills ditt lopp är över; Jag, din Skapare, skall avsluta det med dig; med Mig behöver du inte frukta; med Mig skall ditt bord vara fullt;

Jag skall aldrig överge dig;


4 Herren bad mig kopiera ett stycke Han visade mig ur Bibeln.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message