DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall nu namnge dig efter Mitt Lidande: Vassula-av Jesu Lidande

2 mars 1993

frid vare med dig;

vig varje ögonblick av ditt liv åt Mig, det Heliga Hjärtat; idag, Min Vassula, säger Jag dig: lev som om det vore din sista dag på jorden; du måste göra allt du kan för att leva heligt; varje överträdelse av Min Lag som du gör är en styggelse i Mina Ögon! förstod du, Vassula, en styggelse .... du som står under synden, överge aldrig någonsin Mina föreskrifter;

varje offer du gör av kärlek till Mig kommer att användas för själarnas frälsning; du är svag, stöd dig mot Mig och lita på Min Eviga Makt; var rotad i Mitt Heliga Hjärta så får du ta emot styrka och ljus; se, har Jag inte bevisat dig nåd genom att uppenbara Mitt Heliga Ansikte för dig och visa dig Mitt Heliga Hjärtas alla Skatter? denna Min Kyrkas Härlighet? och genom att uppenbara Mitt Ansikte för dig har Jag uppenbarat Det för miljontals andra; Jesus är Mitt Namn och du är Min, för evigt, och Jag skall nu namnge dig efter Mitt Lidande: Vassula-av Jesu Lidande; och nu, Vassula-av-Mitt-Lidande, be med Mig, ty denna Fastetid kommer att bli tung för Mig;

vänd dig till Fadern och säg dessa ord efter Mig:

Evige Fader,
må Ditt Namn vara helgat,
att känna Dig är evigt Liv,
att känna Dig är att känna Sanningen,
all Vishets Fader,
helga mig med Din Helige Ande
så att mitt hjärta talar
ord fyllda av vishet;

Endast Du är Fullkomlig,
Källa till den Högsta Kärleken,
Min Konung, hänför mitt hjärta
till att prisa Dig natt och dag;

Källsprång av Myrra och Aloe,
ge min eländiga själ Din ljuva väldoft
så att när jag möter Min Konung,
Din Älskade Son,
Han inte vänder sin blick ifrån mig;

att känna Dig är att vara i Ditt Ljus,
detta Ljus som skall visa mig Vägen
och leda mig i Din Älskade Sons Fotspår;

Källa med Levande Vatten, kom,
kom och sänk mig, ditt barn
i Din Ström som så rikligt flyter fram
ur Din Helgedom;

O Gud! jag älskar Dig till tårar!
låt min eländiga själ längta efter
allt som är Heligt,
låt min själ smaka Din Ömhet,
Jahve, Du är min Gud,
jag lovprisar Ditt Namn,
för Du har sett till min eländiga själ
och uppfyllt den
med Din Härlighets strålglans;

mitt hjärta sjunger till Dig, Fader,
min ande fröjdar sig i Din Ande;
O Gud, min Fader,
låt min själ få sjunka ner
Din Kärleksfulla Famn
genom att sätta Ditt Sigill på mitt hjärta
så att min kärlek till Dig
blir starkare än själva Döden;
amen

var som ett vattendrag, Mitt barn, som vattnar torra marker;

Allsmäktige Gud!
låt min själ få slå rot i Dig.
Jag har funnit sann Frid i Dig, Fader.
Jahve, min Herre,
Härskare från begynnelsen;

morgon, middag, kväll älskar jag,
törstar jag efter Den Helige
vars Finger har rört vid mitt hjärta
och med en enda av Sina Blickar
har Han fångat mitt hjärta.
Herre, jag står inför Dig nu,
en ömkansvärd syn,
fortfarande fånge i denna ödemark,
kom och stå vid min sida,
för så många förföljare
kräver lösen för mig ....

var som ett träd planterat vid vattendrag, övergiven är du inte; Jag är Själv Din Väktare;

Jag ropar högt till min Frälsare nu,
Jesus! Heliga Hjärta!
Du som har kastat min själ
i ett Kärlekens dop,
tillåt inte min själ att svika Dig!

Jag är också din Väktare;1 Jag är känd för att försvara de fattigaste och rädda dem undan deras förtryckare, till dig har Jag räckt Min Bägare för att du skulle dricka den tillsammans med Mig .... vet du varför Jag har kommit till dig? var inte rädd, frid vare med dig; Jag har kommit till dig för att genom dig utgjuta Min Oändliga Kärlek över detta släkte;

Jag har också kommit för att påminna er om att Fredens Furste kommer; på den väg Han gick bort skall Han också återvända; att Jag skall komma tillbaka är lika säkert som soluppgången; Jag har också kommit för att upplysa er alla om vad som står skrivet i Sanningens Bok,2 och förklara med enkla ord det ni inte har förstått;

Min Fader gav dig ynnesten att tillsammans med Mig bära Enhetens och Försoningens Kors och att gå genom denna öken med Mig, sida vid sida; den Allsmäktige har gjort stora ting med dig; Jag skall låta Min Röst bli hörd överallt, trots motståndet;

lyssna, Vassiliki, för de svåra sår som tillfogats dig av dina fiender, vilka egentligen är Mina fiender, vet att din lön kommer att bli stor i himmelen; Jag kan inte låta dig gå miste om denna ynnest;3 Min Rättvisa skall nå sin höjdpunkt med dessa köpmän,4 för det var dessa köpmän som drog Min Kyrka ned i avfallet, de har sålt ut Sanningen för en Lögn;

Min Ögon ser allt och Mina Öron hör allt; Jag har sett ohyggliga ting ske i Min helgedom, utförda av dessa som anklagar dig; be för deras själar, Mitt barn; de handlar alltid svekfullt; o nej, de har inte försonats; de stannar aldrig upp och betänker att Jag känner till all deras synd! deras hjärtan brinner hätskt av iver för deras planer att krossa dig tillsammans med Mina Budskap; de intrigerar tillsammans;5 dotter, det är bara egenkärlek som vill få dem att kväva Min Röst genom dig! falskhet och förtryck fyller deras mun; men även om de spänner sin båge och lägger an mot dig, kommer deras vapen att vändas mot dem och de kommer att dö, en efter en om de inte omvänder sig och försonar sig med Mig;

Jag säger till dessa köpmän: ”er rikedom skall tas ifrån er .... och klädda i fasa kommer ni att sitta nakna på marken; om ni överger alla era synder skall ni bli förlåtna; det är inte lång tid kvar! avhåll er från att göra det onda och vänd om till Mig; varför vill du så gärna dö, Köpman? Jag finner inget behag i att förnedra dig, du som kommer från Mitt Hus – ångra dig så skall du få leva! Faderns Hand är lyft för att välsigna alla dem som söker Honom, Köpman; be skyndsamt till Fadern om Hans nåd så kommer Han att lyssna";

och till dig, Min dotter, säger Jag: stå fast, var stark och fortsätt att vara Mitt Eko; var som ett tveeggat svärd och förkunna Mitt Budskap med kraft och iver; be från ditt hjärta för världens omvändelse, så att folken känner igen Min Helige Andes Ömhet; låt dem se Min Kärlek, Min Frid, Mitt Tålamod, Min Barmhärtighet och Min Trofasthet genom dessa Budskap; var modig och kom ihåg att Jag är med dig och går framför dig; omfamna Mitt Kors som leder dig till himlen; uppliva Min Kyrka och gläd Min Själ;

gå i frid och gör dina andra små sysslor; låt Mig få dela dem med dig; Jag Jesus välsignar dig; välsigna Mig och prisa Mig;

Välsignad vare Herren. Lovad vare Herren Jesus.


1 Jesus svarade mig nu.
2 Jag förstod, Bibeln.
3 Jesus menar att genom att tillåta dem angripa mig, gör de mig en tjänst eftersom himmelen kommer att belöna och kompensera mig.
4 Köpmän: betyder här de kanadensare som stod bakom anklagelserna. Köpmän betyder den helige Andens förföljare och har en symbolisk betydelse: de är ”sjakalerna” som verkar om ”natten”. Köpmän kan också representera det andra odjuret i Upp. 13, meaning ecclesiastical freemasonry. och betyder de kyrkliga frimurarna. Köpmän är den rationalistiska anden, som avfallit och är förtorkad. Köpmän är en biblisk term för en person som sålt Sanningen för en Lögn. Det står också för upprorets ande, de falska lärarna och de falska profeterna av idag, de som Jesus varnade oss för i de sista dagarna som är nära. – St Paulus sade: ”Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss: vi tolkar andliga ting med Andens hjälp” (1 Kor. 2:13).
5 Jag förstod att de är som en klan..

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message