DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att de alla må vara ett

17 januari 1993

(Kvällen före Enhetsveckan – Los Angeles)

Herre, jag ber som Du har bett:
må vi alla vara ett,
så som Fadern är i Dig
och Du i Honom,
så att resten av världen
kan tro att det var
Fadern som sände Dig;
Jag ber också för detta:
för fåren som inte tillhör Din Fålla,
att också de vill lyssna till Din Röst,
jag ber för alla muslimer,
judar och andra,
att de lär känna och älska Dig
från denna dag och framgent.
Amen.

Jag har hört dig, Jag har hört dig, Min vän; till slut kommer alla att tillbe Mig;

18 januari 1993

(Sacramento)

(Idag är det min födelsedag och första dagen på Enhetsveckan. En gång var det också firandet av Petri Stol. Idag har jag inbjudits att tala i Det Heliga Sakramentets Katedral av den vördnadsvärde biskopen Francis A Quinn. På kvällen före mötet fick jag ta emot en gåva från dem som hade inbjudit mig. När jag såg vad det var kände jag att den kom från Jesus. För Han har sagt dessa ord till mig den 21 oktober 1992:... "så gläd dig och jubla, för åt dig skall Jag nu räcka Min Bägare... Jag avser att föra folk efter folk till att leva under Min skugga, och till tro på att Fadern har sänt Mig; ja, Dagen kommer då alla världsliga härskare, de höga herrarna och härförarna, de rika och de inflytelserika, hela folket, skall känna igen Mig som Kristus, den Levande Gudens Son; och på varje plats skall människor lyfta sina händer vördnadsfullt i bön och tillbedjan, alla med en röst och med ett hjärta" ; och detta gav de mig: en guld-överdragen Kalk. På den är dessa ord ingraverade:

Att de alla må vara ett
Festen för Kristen Enhet
18 Januari 1993

Sedan celebrerade de två biskoparna, som var närvarande, Mässan efter mitt tal. Kören sjöng i katedralen och allt var majestätiskt. De använde min Kalk under den Mässan för Enheten, och konsekrerade Jesu Dyrbara Blod i den.

När jag höll mitt tal i katedralen och såg på folkmassan som hade samlats, uppskattningsvis 1.800 människor, kände jag sorg. Där stod jag, sänd av Herren, för att hålla ett tal om Enhet till en församling som bestod till 98% av romerska katoliker; ”men av mitt folk1 fanns inte en enda med mig”; det fanns till och med muslimer och judar i katedralen... Men Herren hade sparat en överraskningsgåva till min födelsedag till senare.– Just före mässan kommer en ortodox präst in med sin assistent. Efter mässan bad han att få tala med mig. Vi möttes i sakristian och jag förstod vad Herren sade till mig: ”Ryssland kommer att bli det land som skall förhärliga Mig mest.” Han var en rysk-ortodox präst...

I mörkret från vår splittring kommer ett svagt ljus av hopp att lysa för enheten. Detta lilla ljus av hopp är Ryssland. Enheten skall komma genom Ryssland och hon skall förhärliga Gud! Jag sade till den ryske prästen att han var min födelsedagspresent från Jesus. Hans namn är Fader Vassili, vilket är den manliga motsvarigheten till mitt namn, Vassula.

Det andra tecknet på att enheten skall komma genom Ryssland var, att när jag bad Herren att välja en inledande bön, valde Han bönen av den ryske prästen: Fader Sergius Bulgakov. Han hade bett mig att slå upp på måfå och det gjorde jag, och det första mina ögon föll på var denna bön som jag skrev den 29 december 1989. Här är den igen:

"O Jesus Kristus,
vår Herre och Frälsare
Du lovade att alltid
bli kvar hos oss.
Du kallar alla kristna
att komma nära och ta del
av Din Kropp och Ditt Blod.
Men vår synd har splittrat oss
och vi har ingen kraft att tillsammans
dela Din Heliga Eukaristi.
Vi bekänner denna vår synd
och vi ber Dig, förlåt oss
och hjälp oss att verka för
försoning, i enlighet med Din Vilja.
Tänd våra hjärtan
med Den Helige Andes eld
och skänk oss vishetens och trons Ande,
modets och fördragsamhetens Ande,
ödmjukhetens och fasthetens Ande,
kärlekens och ångerns Ande,
genom Guds välsignade Moders
och alla helgons förböner.
Amen.")


1 Grekisk ortodoxa. (Jag hörde att den grekiske biskopen hade förbjudit de grekisk-ortodoxa att komma till mitt möte.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message