DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

När det gäller ditt land, skall Jag smälta ner det som man smälter järn - med Eld
Det Heliga Hjärtat

6 januari 1993

Jesus? Faderns Älskade Son,
fälten i mitt land1 är förhärjade, 2
de har nu blivit ett tillhåll
för ödlor och spindlar,
är Du inte längre där?
Är Du inte längre i detta land?
Varför utvecklas det inte?
Varför lämnar Du dem efter Dig?
Döden har nästlat sig in
under deras dörrar...
Du den Allsmäktige Gudens Son,
när skall Du visa
Din Helighet över detta land?...
”Vassilia mou, yiati kles?”3

Jag gråter över hennes omåttliga högmod... hur skall Jag handla med deras omåttliga högmod? de lyssnar inte till Min Ande och följer sina egna stolta hjärtans ingivelser;

I sanning, all Helighets Herre,
gör jag inte mitt bästa
för att tjäna Dig,
medlar jag inte för Enheten?
Inte kan jag böja järn med mina bara händer4
men Din Eld kan göra det.
Dina Rikedomar
och Ditt Heliga Hjärtas Skatter
kan göra det.

då behöver Jag begära mer av dig... Jag kommer att behöva mer av dig; allt du ger Mig skall användas till att binda samman er alla i kärleken, och upplysa era hjärtan så att er ande kan öppnas för Min Ande som skall lära er djupen hos er Fader i Himmelen, och Vishetens fördolda smycken;

Fattigdomen står vid Dina Fötter, för att tjäna Dig, Allsmäktige.

ja! lita på Mig; Jag skall alltid upprätthålla dig, så frukta inte;... se på Mig... Min mun är torrare än pergament och Fadern kommer inte att uthärda denna syn mycket längre; världen förolämpar Honom och hela Hans Rike; världen har blivit så ond och Min Arm kan inte hindra Hans Arm så länge till från att falla över er;5...

järn kan smältas, så tappa inte modet... glöm inte att Jag har ställt dig med ett svärd i din hand, som skall lysa som blixten; de högmodigas hjärtan förargas storligen av dessa Nyheter Jag har gett dig att bära; De oroar deras ande och får deras knän att skaka; när det gäller ditt land, skall Jag smälta ner det som man smälter järn: med Eld... och de kommer göra framsteg i helighet;

(Budskap till någon från det Heliga Hjärtat.)

Något6 som har existerat, kan aldrig dö, Något som återupplivar glöd och för med sig synligt liv i Min Kyrka kommer aldrig att utslockna;

du bevittnar uppväckandet av Mitt Heliga Hjärta med egna ögon, och av Den om vilken du säger: ”Jag känner Honom och jag älskar Honom;” det som håller på att ske idag sker inte utan lidande och offer; Jag skall hålla Hängivenheten till Mitt Heliga Hjärta vid liv och allt vad Jag har lärt ut om det; detta är mitt Eget löfte; dig har blivit givet att vittna om Mitt Heliga Hjärtas uppväckande så att du kan avlägga ditt vittnesbörd; att vara offer åt Den som tar bort dina synder är ett privilegium;

Jag tar emot det vittnesbörd du ger Mig i Min Ande; det du ser med dina egna ögon är alltså er tids fullbordan;


1 Grekland.
2 På ett andligt sätt.
3 Grekiska: ”Min Kung, varför gråter Du?”
4 Järnstängerna i min vision representerar de tre kristna Kyrkorna.
5 Plötsligt avbröt sig Vår Herre och såg på mig som om Han kom ihåg något, sedan talade Han.
6 Det Heliga Hjärtat.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message