DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

När skall de genom ett enhälligt beslut utfärda en kungörelse om att fira Påskhögtiden på ett gemensamt datum?

21 december 1992

(Att uppläsas under enhetsveckan i Los Angeles och Sacramento)

dotter av Mitt Heliga Hjärta, Jag önskar att du skriver; hör Min Röst från himmelen;

Mina Ord om Försoning, Fred och Enhet har inte blivit hörda och inte heller respekterade; en gång har Jag talat och Jag skall inte tala igen; Jag vill inte tillägga något nytt;

Herre, det är uppenbarligen inte lätt...1

Jag vill att din röst skall dundra denna gång i januari!2Jag vill att din röst skall dundra högre än någonsin! du skall tala på Mina vägnar; låt hela världen höra; dagarna är nu räknade, det finns inte mycket tid kvar och nåden som omslöt mänskligheten skall helt plötsligt och på ett ögonblick komma till sitt slut ... detta skall ske för att världen skall inse hur stor Min Barmhärtighet och Min Godhet var som flödade ner från ovan år efter år; ...

säg dem som arbetar för enhet att se upp mot skyarna; ser ni hur långt de är från jorden? så långt borta är deras hjärtan från varandra; så mycket är de åtskilda;3 när skall de genom ett enhälligt beslut utfärda en kungörelse om att fira Påskhögtiden på ett gemensamt datum?

Jag har fått nog av att höra deras fina språk, kanske det är passande och vältaligt för dem men för Mig låter det som en ekande brons, ty det är tomt av tomhet; Jag har kommit för att tala till dem, först och främst av omsorg, sedan av medömkan, men ingen har ännu intill denna dag sänkt sin röst för att höra Min Röst;

ve er, som säger er vara i Min tjänst och ändå hindrar Mitt Rike från att finna enhet och stadga! men det är inte ni som skall föra samman Mitt Rike ... för ni förstår ingenting och kommer aldrig att göra det ... om ni, trots Mina rop från himmelen, inte hörde ljudet från Mitt Hjärta, hur skulle ni då kunna utreda Mina Tankar, hur kan ni fatta Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar?

Jag har inte talat i liknelser, inte heller har Jag talat i gåtor; Jag har använt enkla ord för att tala till er; Jag tillrättavisade ämbetsmännen och Jag förde dem samman för att tala till dem,4 men har de uppmärksammat Mitt Hjärtas maningar? deras uppgift var att göra en officiell vädjan; Jag tillrättavisade dem som hade makten;5 Jag kom inte den dagen6 för att angripa dem, utan för att erbjuda dem olja för att fylla sina lampor, så att inte ytterligare skada görs mot Min Kyrka; hur många av dem sträckte ut sina händer mot himlen och åkallade Mig? förstår de hur Mitt Blod två gånger7 utgjuts som vatten?

– må Mina suckar nå deras öron denna gång ... vad Min högra hand planterade har söndrats, i två, sedan i tre delar, sedan hackats sönder; var är det hela vinträd8som Jag planterade? ... det var en gång ett vinträd; varje skördetid väntade Jag Mig att det skulle ge druvor; det täckte bergen och dalarna och bredde ut sig bortom haven, för det var rotat i Min egen gård, i Min egen arvedel; Jag utbredde dess grenar till att nå jordens fyra hörn och fylla världen med frukt; men istället för att sköta om det, försummade de det och lät tistlar och törnen förökas runt omkring det så att gren efter gren, skott efter skott förkvävdes; den utvalda plantan som Min högra Hand hade planterat har nu blivit jämnad med marken och den skönhet och härlighet och frukten som den gav har nu fallit ner som rutten frukt;

därför finns det ingen orsak att uppblåsas av stolthet, sänk istället era stolta ögon om nu era felsteg mångdubblas och era handlingar faller tillbaka på er själva; Jag har kommit för att fylla er lampa med olja, tänd er lampa och använd den nu så att ni ser var ni går; den som försummar att tända sin lampa denna gång och använda den, från honom skall den bli borttagen och ges till någon annan; låt dem be med dessa ord:

O Herre,
Du som står mitt ibland oss,
vägled oss;
ställ Din Kungliga Tron
mitt i Ditt vinträd
och ge oss Dina befallningar;

O helighetens Helige Herre,
rena oss så att vi bevarar
redbarheten i Ditt Hus och i Ditt Vinträd,
ingrip kärleksfullt och skydda
vad Din högra Hand har odlat;

vi har svikit Dig, men vi vet,
vi tror och vi litar på
att Du vill öppna Dina Portar,
och låta Livets Flod flöda över Ditt vinträd,
och än en gång skall detta träd skjuta skott
som skall bära frukt och bli till ett ädelt vinträd,
mer konungsligt än det någonsin varit,
därför att Din Helige Ande, Livgivaren,
skall överskugga det;
amen

och du, Min Vassula, dina lidanden skall lära dig att vara tålmodig; har du inte hört att tålamod ger uthållighet och uthålligheten ger hopp? och detta hopp, på detta hopp skall Mitt Rike resa sig; låt varje del av dig själv nu förhärliga Mig;

Min Helige Ande tecknade dig med Mitt Sigill, så var inte rädd; pastorer, präster, lärare, biskopar och kardinaler kommer att känna igen Herdens Rop och Jag skall förnya deras sinnen så att deras gamla jag krossas och de skall förstå och inse att Jag är på väg tillbaka för att förvandla hela Min skapelse i den godhet och helighet som ges i

Sanningen;

kom, Min dotter, Min dyrbara dotter; Jag Är är med dig;


1 Jag ville säga: ”...att ena Påskens datum”. Detta är vad de som arbetar för enhet hade sagt mig. Men Jesus avbröt mig och fortsatte, med kraftfull Röst.
2Enhetens månad.
3Jesus tycks här leda deras steg och föreslå vad de borde göra.
4 Genom att använda mig som Sitt språkrör.
5 Vid Kyrkornas Världsråd.
6 Genom mig som språkrör.
7 De två Påskfirandena: det romersk katolska och det ortodoxa
8 Kan tolkas som Kyrkan, eller Guds folk.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message