DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Visa den övertygande kraften av Min Helige Ande
Jag kommer aldrig att tvinga Mig på dig

9 december 1992

frid vare med dig; välsignad av Min Fader, var Mitt Eko!

upprätta Mitt Rike i Australien, så Mina frön av Kärlek överallt och i alla riktningar; vänta inte, svara på alla efterfrågningar du får; Jag skall ge dig tillräcklig styrka att förkunna Mitt Budskap ....

visa den övertygande kraften av Min Helige Ande; visa hur Min Ande upplyfter, lär och uppenbarar djupen i Sanningen och hos den Evige Guden; visa för de olärda verkligheten i andliga ting som Anden gett och avslöja Kunskapen som Min Ande gett; visa den fulla kraften hos Min Ande, hur Han utvecklar, vittnar för och tillfredsställer de fattiga, de enkla, de ödmjuka men undflyr de rika, de kloka, de högmodiga som bedömer Min Ande efter sitt naturliga förstånd och värderar allt efter sin egen ande; Vassula, uppskatta din andliga växt och tvivla inte på Min nåd;

Jag, Jesus, är din Lärare och Mästare; tvivla aldrig; ic, ta emot Min Frid;

December 10, 1992

(Adelaide - Australien)

(Före mötet.)

känn dig lycklig över att Jag har räddat dig; tillåt Mig nu att använda dig för Min ära; låt Mina barn förstå Kunskapen som Jag fört vidare till dig; fortsätt på samma sätt som du har gjort vid de andra sammankomsterna; le mot Mig, Min Kärlek till dig är större än du tror! kom, av nåd lyfte Jag dig och miljoner andra, tillåt Mig nu att vägleda dina steg, ic;

Jesus!

Jag Är;

Gå inte än!

varför? Vill du att Jag stannar? 1 åh, förstår du? Jag kommer aldrig att tvinga Mig på dig ....

Jesus?

Jag Är;

Jag ber Dig, tala till mig.

Kärleken älskar dig; älska Mig och törsta efter Mig liksom Jag törstar efter dig; smek Mig då och då genom att låta Mig tala i ditt hjärta; förstå, själ, att du inte är ämnad för denna världen utan för Mitt Eget Rike i Himmelen, så avsäg dig allt som binder dig till världen och sök efter himmelska ting;

kom; vi, oss?

Ja, Herre!


1 Jag kunde inte svara Honom. Jesus har gett mig som regel att vara med Honom en halvtimme före varje möte. Idag hade jag kommit sent. Tiden var knapp och jag ville göra mig klar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message