DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Detta avfall utblottade er

7 december 1992

(Australien)

(Alldeles före mötet tog jag emot detta budskap från Gud vår Fader.)

skriv: säg dem att Jag är den Allra Mildaste Fader; säg dem hur Jag böjer Mig för att nå dem, nu;

Kärlek och Trofasthet stiger nu ned för att omfamna er alla, för att förnya er, för att återuppliva er och lyfta er ur den sömnighet som övertäcker denna jord; säg inte att Jag är för långt borta för att kunna nås, okänslig för ert elände och oemottaglig för era rop;

om flammorna slickar era länder och bränder förtär jordens folk, beror allt på det stora avfallet som angripit land efter land och trängt in i hjärtat av Min Lag; detta avfall utblottade er och fick er att tro att ni är faderlösa .... vad Jag ömkar er! O släkte, hur länge måste Jag vänta? Mina varningar och Mina rop genljuder på jorden och fastän Min sorg är häftig och Min Rättvisa nu flödar över, kan Jag ännu låta Mig bevekas och Jag kan ta emot de löften om trohet ni skulle ge Mig;

Jag är beredd att förlåta er genom det Blod som Min Son utgöt och genom Hans Offer, om ni tar Mina Ord till hjärtat; Jag som skapade er av Kärlek frågar er: kommer Jag att få höra ett rop av ånger från er? ...

dotter, förhärliga Mig och uppenbara med kärlek Mitt Heliga Ansikte för alla! Jag välsignar dig och alla som följer med dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message