DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Släpp aldrig fållen på Mina kläder!
Min härlighet skall delas med de oskyldiga själarna

2 december 1992

Visa mig  
Ditt Heliga Ansiktes Ljus,
lyft min själ i höjden
och låt mig se Dig!

gottgör Mig då och evangelisera med kärlek för Kärlek; varje ord du yttrar för Mitt Heliga Namns ära, skall bli välsignat så att det flyger som en duva och når fram dit där den kan bygga sig ett bo; ic,1 Jesus;

gottgör Mig och ge Mig din tid, ditt förstånd, din hand och ditt hjärta till bruk för Min Ära; iaktta sedan Mina Läppar, vidrör Mitt Hjärta och skriv; släpp aldrig fållen på Mina kläder!

(Just när Jesus avslutade och signerade detta budskap, sade Han till mig i en viskning: "Sarajevo2 skall gå under".)

3 december 1992

(Före mitt uppdrag i Australien–)

se på Mig! ta emot Den som älskar dig mest! Mitt lamm, Jag är med dig och Mitt Ord skall föras in i din mun och Det skall skära och genomtränga deras hjärtan; goda och onda skall höra dig; du skall förkunna och lära ut den Kunskap Jag Själv har gett dig under dessa år; uthållighet? är det vad du behöver, barn?

Ja, min Herre!

Jag skall hålla dig sällskap för att återuppliva din själ; Min närvaro skall uppmuntra ditt hjärta och du skall hålla ut; vi samarbetar, eller hur?

Det gör vi!

så var inte rädd; Jag och du, du och Jag, och kraften från Min Helige Ande skall lyfta upp dig och viska till dig och påminna dig om den pålitliga Undervisning Jag gett dig; frukta inte, Jag har aldrig svikit dig; Jag skall ge dig vältalighet så att du kan ära din Kung;

(Senare)

Kristus,
Du är ämnet för min lovsång i våra samlingar.
Jag har bevarat den undervisning
som Du gett mig från Dina Läppar.
Jag åkallar Dig nu, Heliga Hjärta
och ber Dig om hjälp att utbreda den Omätliga Mildheten,
Kärleken hos den Allsmäktige Guden, Vår Fader,
Ditt Eget Heliga Hjärtas känslighet
och Din Andes Oändliga Rikedomar.

Jag lät Himlarna rämna och steg ned till ditt rum; så förena dig nu med helgonens kör och sjung av hela ditt hjärta, ja, helhjärtat; Min härlighet skall delas med de oskyldiga själarna, de fattiga och med dem som förenade sina hjärtan med Mitt; Jag skall utbreda Min Kärlek och visa alla att större kärlek än Min kommer ni inte att möta; ser du vad du har? Kärleken Själv kommer till ditt rum för att tala till dig; du har sett Mig ansikte mot ansikte;

Jag, Jesus, välsignar dig ur djupet av Mitt Hjärta; – känn dig älskad – Jag, Jesus Kristus, är uppstånden och lever och är nära dig, nu .... ic;


1 ”ic” är initialer som man finner på grekiska ikoner där Jesus avbildas. IC är förkortning för ”Jesus ICOUC”.
2 Sarajevo är en stad i det forna Jugoslavien. Tre dagar efter det att Herren sade detta, den 5:e december, anfölls Sarajevo.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message