DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har upprättat Min Tron i ditt hjärta

1 december 1992

Ditt ord är min glädje, mitt Liv och mitt hopp.
Vad har Du funnit i mitt onda hjärta
att du skulle upprätta Din Tron i det?
Dag och natt visar Du Dina nådebevis för mig. 

Jag har upprättat Min Tron i ditt hjärta för att rädda dig och befria dig; Jag har upprättat Min Tron i ditt hjärta för att härska över dig;

Jag har upprättat Min Tron i ditt hjärta för att förläna dig Min Ande; din fattigdom hänförde Mig, ditt elände attraherade Mig; om en sådan ynnest visas de onda, hur mycket mer skall Jag då inte gynna de rättfärdiga, o människor med liten tro?

Jag är den Förste och den Siste, Begynnelsen och änden;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message