DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärleken skall besegra ondskan

1 maj 1987

Jag, Gud, skall ge dig tillräcklig styrka att fullborda Mina Verk; förneka Mig aldrig; sök aldrig din egna intressen, utan Mina; ge Mig frihet att använda dig och att stiga ner på jorden genom dig för att uppenbara Mitt Ord, tills Jag kommer för att hämta dig;

Vassula, Jag skall förutsäga ditt slut; Mina utvalda själar har aldrig fruktat den stunden; Jag skall uppenbara ytterligare fem av Mina mysterier för dig, kom nu och kyss Mina fem sår;

(Jag gjorde det. Först Hans Händer, sedan Hans fötter och sedan Hans sida. Men jag förstår ännu inte vad Jesus menar med fem mysterier som sammanfaller med Hans fem sår. Men jag är säker på att Han kommer att låta mig veta det när tiden blir mogen. Så jag har lärt mig att inte fråga.)

Vassula, Jag skall berätta Mina hemligheter för dig när du vuxit lite mer;1 be ihärdigt om Mina gåvor, så skall Jag ge dig dem,

Min Gud och Fader
Jag vill be Dig om en sak som innebär flera saker,
och som bara är för Dina intressen och Din ära:
Må Ditt Budskap nå till jordens ändar
och dra många hjärtan till Dig.
Må Din vilja ske och Ditt Heliga Namn bli förhärligat.
Må Ondskan släppa sitt grepp och krossas för alltid.
Detta är vad jag önskar nu,
och varje gång Du kommer att höra min röst be om något,
skall det inte vara för något annat än Din Ära.
Varje ynnest jag ber Dig om skall vara till Din Ära.
Varje rop på hjälp från mig, skall vara för Din vinning
och inte för min.
All den kraft jag kommer att be om skall vara för Dina intressen,
Allsmäktige Gud.

lilla barn, sätt dina fötter i Mina fotspår och följ Mig;
det är Jag, Jesus,

Jesus?

Jag är; älskade, kalla Mig Make och Fader också; Jag älskar dig; kom låt oss arbeta;2 älska Mig brinnande och gottgör för andra som sårar Mig;

Min Gud, jag undrar, hur ska jag kunna vara som en duva som flyger över den ’onda världen’ om jag själv är ond och syndfull? Jag befinner mig ju i samma tillstånd som alla de andra, jag kommer att vara oförmögen att ’se allt’ som Du sade och ’höra allt’, för jag är inte bättre än dessa som sårar Dig...

Vassula, var i Mig; sök att vinna renhet; andas in Min Renhet som Jag ger; drick, läppja av Mig, insup Mig; Jag är Oändlig Rikedom och varje själ kan ösa ur Mig;

När jag har fått så mycket nåd, blir jag kanske fåfäng, så att den onde lätt kan fresta mig!

Jag skall alltid påminna dig om din ömklighet och ditt förflutnas skuggor; Jag skall påminna dig om hur du förnekade Mig och avvisade Min stora Kärlek, när Jag närmade Mig dig, hur Jag fann dig död, liggande bland de döda i mörkret och hur Jag av Barmhärtighet och Kärlek återuppväckte dig, och lyfte dig till Mitt bröst;

kom, låt oss be, säg:

“Min Fader, led mig varhelst
Din vilja är att jag skall gå
låt mig få leva i Ditt Ljus
och värm mitt hjärta,
så att det glöder, och ger värme åt dem
som kommer till mig,

”välsignat vare Ditt Namn,
för att Du har gett mig alla dessa gåvor,
trots min intighet.

”välsignat vare Ditt Namn,
för det Goda Du har gjort mot mig,
och den Barmhärtighet Du visat mig,
genom att lyfta mig till Ditt Hjärta, amen.”

låt oss upprepa;

kom ihåg att alla gåvor Jag ger dig är för Mina egna intressen; behåll ingenting för dig själv; förhärliga Mig och dela Min glädje;

Jag önskar att jag ska kunna förhärliga Dig, att världen ska prisa Ditt Namn, att deras böner når Dig likt rökelse, och deras lovprisning stiger mot Himlen som en knackning på Din dörr.

Kärleken skall besegra ondskan;

älska Mig av hela din själ och med hela ditt förstånd; låt Mig vara allt; Jag, Herren, skall livnära dig intill slutet;

Ta mig då, fast jag ingenting är, och gör som Du vill med mig. Jag är Din.

kom, låt Mig alltid få glädjas över att höra dessa ord av total överlåtelse; Jag älskar dig dotter;

Jag älskar Dig, Fader.


1 Med åren har jag lärt mig att tränga in i Hans fem Sår genom den Helige Andes kraft. Detta var de fem mysterierna.
2 Jesus sade detta så stilla och behagfullt, att endast Gud kan tala på det sättet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message