DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ser du vad Mitt Lidande för mänskligheten förminskat Mig till?
Jag har redan tagit ett steg i henne (ryssland)

October 18, 1992

(Ryssland - Moskva)

Mänsklighetens Herde,
omstörta alla riken
som inte åkallar Ditt Namn!

Herde, Du som leder oss
med kärleksfull omsorg tillbaka in i Fållan, 

Dina oroliga blickar undgår mig inte,
ljudet av Dina allt snabbare Hjärtslag
har i mitt eget hjärta lämnat spår av sorg.
Nej, Herre, mina öron är inte döva 

för Dina hemliga Suckar av sorg,
och min egen andning försvagas.

Herde, min själs ögon bevittnar idag
något som aldrig förr har skådats;
nej, böj inte Ditt Huvud åt sidan,
Du behöver inte dölja Din smärta för mig.
Du har placerat mig alltför nära Ditt Hjärta
för att jag inte skulle kunna märka dina rörelser ....
och Grenen på Vinträdet sög upp saven från Vinträdet ....

under Min hud har Jag dig;1 himlarna skall nötas ut innan Min skapelse vaknar .... ser du vad Mitt Lidande för mänskligheten förminskat Mig till?

Kan jag vara till någon hjälp för Dig, min Herde?

du skall be, du skall fasta för Min Skull, och dina fotsteg bör följa tätt i Mina; be att Faderns Hand inte faller i en stund då drömmar upptar detta släktes sinne;

Min Herre,
min ande uppfylls av Din sorg.
kom, jag ber Dig, låt mitt hjärta
och de hjärtan som älskar Dig,
trösta Dig och lindra Din smärta.
De ögon som en gång sett Din sorg
kommer aldrig att förbli torra;
om Du gick förbi mig,
skulle jag ändå se Din rörelse
och upptäcka Din Smärta.

Jag är bara Din skapelse,
men Du har lagt mig under Din hud,
utan förtjänster och utan anledning.
Du har fostrat mig.
Vad skall jag då säga när Du,
min Gud, står framför mig,
den högste Guden, så förolämpad och så bedrövad?
Se här, jag är under Din hud,
och ändå bara en människa, formad av lera.
Har jag förtjänat värmen av Din Kropp och Ditt Blod,
värmen av Ditt Hjärta och Din närhet?
Nej ....

ser du fram emot att vara i himmelen, nära Mig, och att gå in i Ljuset? längtar ditt hjärta efter ditt fasta hem?

Ja! Du Helige! O ja!

Min präst .... du skall träda in i Mitt Hov när ditt uppdrag är fullbordat;

fastän Mitt Hjärta längtar efter att föra dig in i Min Helgedoms höjd, kan Jag inte ta dig i förtid; Jag har fortfarande mer att säga;

Min älskade, vi skall gå genom gränderna och gathörnen tillsammans, och samla upp de döda; du skall dra dem nära Mig och Jag skall andas i dem; undan för undan skall Jag därför uppväcka de döda så att din Herdes suckar upphör ....

O, må Dina Ord gå i uppfyllelse!

res dig då, sprid Mitt Budskap som en sköld runt hela världen; Jag är med dig, och du skall följa Mina kraftfulla steg; arbeta raskt och var inte orolig; Satan kan slita sig själv i stycken om han vill men trots all hans vrede kommer du inte att tystas ner eller skadas; du kommer att fullborda ditt lopp med Mig;

(Senare)

lilla barn, ta emot Min Frid; låt inget ta ifrån dig denna Frid som Jag gett dig; inse hur stor Min Plan är; Jag har stora skeenden i beredskap; detta land kommer att hedra Mig mer än något annat land;

Jag har redan tagit ett steg i henne ....

Vassula, Jag vill be dig att predika för Mina barn i Ryssland; detta skall komma till dig som Jag har lärt dig;2 var klok och fortsätt så som Jag visar dig; förbli ingenting så skall Jag bli större;

Mitt Hjärta är ditt hem; Jag Är;


1 Ett uttryck som betyder att jag är i Gud.
2 Det betyder att Herren skall föra saker till min tröskel.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message