DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Till slut skall Våra Två Hjärtan triumfera

15 oktober 1992

(Vår Välsignade Moder talar.)

(Jag hade anslutit mig till de pilgrimer som var på väg till Polen, Tjeckoslovakien, Ryssland och Rom.)

frid vare med dig, Min Vassula; kom ihåg att det är Jag som leder denna pilgrimsfärd;

allt Jag ber dig om är att lyssna till Jesus; allt som kommer i din väg, låt det komma; tillåt Jesus att verka och tala genom dig; lilla barn, du har ännu inte förstått hur mycket Jesus älskar dig; välsigna Honom; Mitt Hjärta är i sanning förenat med Hans och till slut skall Våra Två Hjärtan triumfera;

vi, oss?

Ja! Ära vare Gud!

16 oktober 1992

(Russia - Moskva)

Herre, Allsmäktige, välsignat vare Ditt Namn;
Nu, i denna dag, går Ditt Ord i uppfyllelse.
År 1987 sade Du ”gå till din syster, Ryssland,” ,
här är jag, vid hennes fötter.
Du sade, ”älska henne så som Jag älskar henne”
jag är här för att älska henne
och om Du vill, skall jag tjäna henne,
uttala bara Din befallning.

1 .... bevara vad Jag har sagt till dig; inse att Min Plan för Ryssland är stor; inse att Jag skall använda dig för Min Ära;

Mitt barn, ta emot Min Frid, Jag Är med dig;


1 Här gav mig Herren Sin order, men den bör inte bli känd för andra och inte för någon ännu.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message