DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enheten kommer att vara i hjärtat

11 oktober 1992

(Famalicão - Portugal)

(Budskap till Padre Joakim Milleihro, översättare och utgivare av ”Sant Liv i Gud” på portugisiska.)

varje ord han översätter smeker Mitt så sargade Hjärta, och varje steg de1 tar, förhärligar Mig; Jag, Herren, välsignar dem och deras arbete;

Jag Är är med dem;

12 oktober 1992

(Fatima - Portugal)

frid vare med dig; bär Mitt Kors intill slutet, be och meditera: uppliva Min Kyrka;

14 oktober 1992

(Fatima - Portugal)

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, till slut skall varje hjärta lära sig ordet ”Försoning”, och ta emot varandra i hjärtat; enheten kommer att vara i hjärtat;


1 Nunnorna som hjälper Padre Joakim att publicera ”Sant liv i Gud”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message