DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Rättvisa
Saliga är ni som dör i Mig, Herren!

1 oktober 1992

Herre, låt Ditt Heliga Ansikte åter le mot Dina ödelagda egendomar;1 dröj inte, uppenbara Din Härlighet nu! Många sätter upp hinder för att motarbeta Dina budskap, kom!

Min älskade, när din bön började, yttrades ett ord och Jag har kommit för att tala om för dig vad det är; tror du att Jag är Guds älskade Son, Jesus Kristus, som talar till dig?

Ja, Herre, jag tror!

skulle Jag då inte se till att Rättvisa skipas för dig, Min utvalda, som bönfaller Mig dag och natt? dessa människor utmanar Min Makt; när deras synders mått är fullt, måste de möta Mig som

Domaren;

under tiden, ge dig åt Mitt Heliga Hjärta; tjäna och vänta inte på att bli tjänad så att Min Fader i Himmelen tilldelar dig en plats i himmelen; genom att vara trofast mot Mig kommer du att lida stora förföljelser, men har Jag inte lovat dig att du inte längre skall vara hungrig eller törstig?2 så var inte rädd när stormarna reser sig mot dig; Skriften måste fullbordas; salig är du som dör i Mig, Herren! Jag skall sannerligen löna dig;


1 Us.
2 Anspelar på Upp. 7:9-17.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message