DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall komma över er plötsligt, i en pelare av flammande Eld!

29 september 1992

Herre, vår tidsålder är skyldig till allvarliga hädelser och, Herre ....

säg det!

Jag kan faktiskt inte ens se början på ENHETEN!

ja?

Kanske var det som Du sade, Herre, att ”snart” inte var mitt ”snart”, utan Ditt! ”Snart” för Dig betyder mycket LÄNGE, en mycket lång väntan!

Jag skall komma över er plötsligt, i en pelare av flammande Eld! en Eld som kommer att förändra jordens ansikte ...

kom, fatta mod, Mitt barn; varje steg du tar välsignar Jag, Herren; om du har världen emot dig, så är det för att du har sett Min Härlighet; för att Jag delade din måltid med dig sida vid sida; för att Jag har gått in i ditt hus för att förhärliga Mitt Namn igen ....

har Jag då inte rätt att vara givmild? förebrår du Mig för att Jag är givmild mot din själ? har vi inte kommit överens om att du skall låta Mig vara fri att göra vad Jag vill med dig? kom, du är svag, erbjud Mig din svaghet och din ynklighet;

åh, en sak till, om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men, Min Vassula, om det dör, ger det rik skörd .... du är Min adopterade dotter, förstå vad Jag menar; låt dina tankar, dina önskningar, i allt efterlikna Mig! så ta ditt kors och följ Mig;

Jag älskar dig till dårskap så älska Mitt Kors också till dårskap; älska Mig till dårskap;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message