DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profetia: Jag skall befria dig (Ryssland) och sätta dig till huvud över många länder
Jorden kommer snart att skaka och himlen skall förgås med ett dån

9 september 1992

(Vår Heliga Moder.)

frid vare med er;

säg till Mina barn av Ryssland att Jag Själv skall ge dem andlig fostran; Jag är deras Moder; Jag är Kvinnan i Uppenbarelseboken; Ryssland, Min dotter, var tålmodig; lukten av död skall inte längre sprida sig, dina lidanden kommer verkligen snart att ta slut, för Herren kommer i Sin Barmhärtighet att lyfta av den dödens svepning som omslutit dig under så många år; dina ögon, Ryssland, Min dotter, kommer snart att se din Konung, din Frälsare, i all Hans Prakt, Han som är känd genom Namnen: Trofast och Sann; din Konung har påbörjat Sin återkomst; Ryssland, lyssna till Honom:

(Vår Herre talar nu.)

de som är långt borta skall komma och omvända sig; de skall bygga upp Min Kyrka på nytt och Jag, för Min del, skall smörja varje hjärta; och likt en som reser sig ur sömnen skall Ryssland resa sig, skälvande av iver att förtäras av Mig; Jag skall befria dig och sätta dig till huvud över många länder; 1 de främmande folkens hjärtan skall bäva inför din skönhet; din högra hand skall vara i Min Hand; Jag skall lyfta dig högt över alla andra och Jag skall uppvisa Mitt välbehag i dig; din Skapare skall med fröjd och stor glädje visa upp din skönhet för Sitt folk,2  för Sina änglar och för alla Sina helgon; och himlarna skall öppet förkunna deras glädje; himlavalvet skall förkunna Min ära för jordens fyra hörn;

Ryssland .... du var död, och Jag hade klätt Mig i säcktyg för att visa Min sorg, och lik en fader som sörjer sitt barn gick Jag omkring nedstämd och sörjande; nu har Jag utvalt dig bland många folk för att visa Min Härlighet genom dig;

snart skall din Heliga Moder störta Satans tron till marken och krossa Ormens huvud; förlusten av make och barn skall genast upphöra; draken skall överlämnas åt sitt öde och världen skall få en tid av fred; hela mänsklighetens Moder skall vinna seger till slut och Jag, Herren din Gud, skall triumfera i varje land, i varje hjärta och i varje folkslag; 3

(Senare)

Min dotter, världen förolämpar Mig dagligen, den saknar vördnad för Min Helighet; de missbrukar friheten som Jag gett dem genom att fördärva sig själva; detta släkte har blivit en vanprydande fläck i Mina Ögon; de lönar ont med ont, detta är orsaken till att Jag inte skall skona detta släkte; ingen kan säga att Jag inte har varnat dem, ingen kan säga att Jag inte varit tålmodig;

jorden kommer snart att skaka och himlen skall förgås med ett dån och lämna alla i fullständigt mörker, och med stor våldsamhet kommer jordens element, bergen och öarna att fatta eld och förgås; varje grässtrå skall brinna och framför Mig skall du stå, avväpnad, släkte; du har förmågan att med din mun ropa till Mig och ångra dig; men du föredrar att vara hemlös och irra omkring i synd, du föredrar att leva i öknen,

Herre, jag känner hur bedrövat Ditt Heliga Hjärta är. Du kommer att säga att jag ska känna sorg för mina bröder och systrar i stället. Det gör jag, men jag känner mig också sorgsen för Din skull, för Ditt Hjärta är sönderslitet. Med Din Nåd, min Herre, kan Du göra vem som helst godtagbar i Dina Ögon. Du kan göra oss beredda att göra Din Vilja. Jag som är den minsta av de minsta, som Du sagt, har anförtrotts detta uppdrag genom Din Nåd, varför inte andra? Jag har fått en fri gåva, Din Nåd, varför kan inte också andra ta emot den?

du är djärv, Vassula, som ifrågasätter Min Vishet;4

Kanske jag är djärv, men det är för att jag vet hur Ditt Hjärta känner. Det behagar Dig inte heller, att straffa oss och förödmjuka oss.

allt som kommer från jorden återvänder till jorden;5 ditt släktes synder har genomträngt hela Evigheten, de har genomträngt Mitt Hjärta; be och medla, Min Vassula, så att det ännu finns tid att teckna så många Jag kan med Mitt Sigill innan Min Dag kommer; ty goda och onda kommer att lida i dessa dagar;


1 Andligt, tror jag.
2 Jesu Röst lät lycklig och Hans Ansikte var lyckligt. Han liknade en far som lyfter sitt barn upp i luften.
3 Detta sista stycke betyder att alla världens folk kommer att känna igen Jesus som Kristus. Lammet. Upp. 6:15-16.
4 Jesus uttalade dessa ord majestätiskt.
5 Jag förstod att vi förintar oss själva genom vår avfällighet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message