DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall låta Jesajas profetior gå i uppfyllelse

18 juni 1992

Vassula, låt Mig sjunga resten av Min Kärleks Hymn för dig; låt Mig utbreda Min Kärleks Hymn för dem som inte var beredda att höra;

Ja, Herre!
Kom och smält våra hjärtan,
visa oss, min Konung, min Gud,
Ditt Heliga Hjärtas Rikedomar.
Visa oss Ditt Ansiktes Ljus.
Låt oss förstå att Du, min Gud,
ser ned från himlen för att se
om det finns någon enda kvar som har tro, som har kärlek,
och om det finns någon enda som söker Dig.

Välsignat vare Ditt Namn,
välsignad vare vår Herre, vår Återlösare, Immanuel, 

för Han har sjungit Sin Kärleks Hymn för oss, 

så som Han förkunnade genom Sina profeters mun 

att Han skulle återvända,
så förbereder Han oss nu för detta möte.

Och Du, Välsignade Moder,
Du som gav oss vår Återlösare,
ännu en gång är Du med oss
och bereder vägen för Herren
och förbereder oss att möta Honom.

Och Herren skall besöka oss i Sin Oändliga Barmhärtighet,
för att ge oss ljus i vårt mörker
och leda våra fötter in på Fredens, Kärlekens
och Enhetens väg. 

”Ära vare Gud i höjden
och fred på jorden åt dem som Han har utvalt.” 1

Min Vassula, Jag skall komma till ett folk som aldrig gav Mig en tanke, aldrig kastade en blick på vad Jag har gjort för att återlösa dem, och Jag skall låta Jesajas profetior gå i uppfyllelse: ”Jag har låtit mig bli uppenbar för dem som inte frågade efter Mig, Jag har låtit Mig finnas av dem som inte sökte Mig;”2 och dödens dalar med dess döda och dess aska skall vigas åt Våra Två Hjärtan;

känn Frid; kom och upprepa dessa ord efter Mig:

Jesus, var mitt stöd,
utan Dig är jag ingenting,
utan Dig är mitt bord tomt,
utan Dig är jag besegrad;
var min Inspiration och fyll mig,
var min Tillflykt och min Styrka,
jag älskar Dig och min vilja är Din,
må så ske; amen;


1 Luk. 2:14.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message