DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Er Gud kommer

17 juni 1992

Jahve min Gud,
Du som är så ömsint och så nära mig,
hör hur Han lider,
som är Din Själs Glädje: 

Jesus Kristus, Din Son;

Kyrkans portar är alla övergivna;
och hennes präster jämrar sig över hennes förödelse. 

Staden som en gång myllrade av de trogna,
sitter i ensamhet som om hon plötsligt blivit änka.
Dina tempel1 går under, ett efter ett,
då de söker efter mat för att hålla sig vid liv, 

men vad de inandas i stället för rökelse är Satans rök. 

Var är ägorna som liknade trädgårdar?

Var är de blommande vinträden
som en gång spred sin väldoft?
Varför är Dina altaren nedbrutna? 2

frid, Mitt barn, frid .... hör Mig: den Stora Dagen är nära er nu, närmare än ni tror; altare, berätta för var och en att Jag kommer att visa Min Härlighet och utbreda Min Helighet om och om igen; Jag kommer att utgjuta Min Ande utan förbehåll över hela mänskligheten; era ögon har ännu inte sett något och era öron har ännu inte hört något;

idag är era hjärtan sjuka och era ögon skumma därför att ni lever i mörker och ödslighet och Fienden strövar omkring i denna ödslighet;

Jag, Herren, kommer att mångdubbla synerna hos era unga, och många, många fler av era söner och döttrar skall profetera, mer än nu; Jag skall ta igen för de år av torka som förde er till avfällighet; Jag skall sända Min Ande utan förbehåll för att intaga Mina områden och med Mitt Finger skall Jag bygga upp Mina nedbrutna altaren; och Mina vinträd med vissna löv som nu liknar en trädgård utan vatten, till dem skall Jag komma och bevattna dem med Min Ande; Jag skall avlägsna tistlarna och törnbuskarna som kväver dem, och Mina vinträd kommer att ge sin frukt; Jag kommer att göra allt detta för att rädda er; Jag kommer att visa tecken på himlen och på jorden som aldrig förr; Jag kommer att föröka synerna; Jag kommer att uppresa och föröka profeter; sedan kommer Jag att sända Mina änglar till er för att leda er och Jag, den Helige, kommer att bo mitt ibland er;

Mitt folk är sjukt genom sin trolöshet; de vägrade ta emot Min Andes gåvor därför att de litade på sin egen ande, inte Min, och slöt fördrag med sitt förstånd; men nu har stunden kommit, stunden då Min Helige Ande skall förhärliga Min Sons Kropp; kom, Vassula, Jag vill att du skall vara nitisk; Jag vill att du skall älska Mig; så, Mitt barn, Jag skall ingjuta brinnande iver i dig, och några droppar av Min brinnande Kärlek för att uppliva dig med Min Låga;


1 Vi är Guds tempel.
2 De tre frågorna handlar om själen. ägorna, vinträd, altaren, är vår själ.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message