DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vart än Mina Ögon vänder sig ser de förräderi

16 juni 1992

(I morse frestades jag och tvivlade lite på att Gud verkligen talade med mig.)

”Herre, Lyssna till mina ord,
hör mina suckar.
Ge akt på mitt rop,
min Konung och min Gud.” 1

Vassula, Jag, Jahve, älskar dig; kommer du ihåg, Mitt barn, hur bedrövad Jag var 2 den gången då Jag berättade för dig hur Mina barn överger Mig? Vassula, säg Mig, var har du förvärvat detta stora förråd av visdom i Skriften om det inte kom från Visheten Själv som log mot dig och blev din personliga Lärare?...

Vassula, Jag är din Abba, låt Mig säga dig: i början levde du för ett enda syfte, du levde för dig själv, du tjänade din fåfänga; du trodde då att du var klädd i glans och ära; men i verkligheten var du nästan naken; ingen hade sagt åt dig hur naken du var förrän Jag Själv kom för att lysa över dig i ditt mörker; först då såg dina ögon för första gången dig själv i Sanningens Ljus; du såg dig själv sådan du verkligen är; om det inte var för Mitt Medlidandes skull hade ett svärd väntat dig;

men Jag förbarmade Mig över dig och i Min Barmhärtighet blåste Jag in i dina näsborrar och återupplivade dig; sedan återställde Jag ditt minne för vårt förhållande; Jag gjorde stora ting med dig:

Jag trolovade dig med Mig
och du blev Min;3

sedan formade Jag dig till ett barn efter Mitt eget Hjärta som skulle bära hela Min avsikt: att föra tillbaka Mitt folk till den sanna tron som är grundad på Kärlek, och dela Min Sons Kors, Enhetens Kors; Jag har format dig till att leva, inte för dig själv, utan till att leva för Mig; Jag har lärt dig, Mitt barn, hur mycket större det är att tjäna Mitt Hus än att tjäna din fåfänga;

lev nu ditt liv med Mig, för detta är den lott som tilldelats dig i livet och i det Stora Avfallets Era; så vilket arbete Jag än föreslår dig att göra, gör det helhjärtat i ett enda syfte, att förhärliga Mig; världen är sovande och människor löper allvarliga risker, eftersom de inte vet vad som kommer att hända med dem; genom deras synd kommer deras avfällighet att föra död med sig till dem; ingen kan säga när Min Dag kommer; denna Stund skall plötsligt komma över dem;

idag har Jag gjort stora ting för att rädda er; Jag planterade Vingårdar överallt, Jag gjorde trädgårdar och fruktträdgårdar av ödemark; Jag är en Fader som är plågad av sorg därför att Jag ser hur denna värld är mer redo att döda än att älska; massiva barnamördande initiativ utbryter varje dag; vart än Mina Ögon vänder sig ser de förräderi, mord, korruption, äktenskapsbrott, bedrägeri, oordning i äktenskapet, människor som hånar tron, förorening av själar, mened, synder mot hela naturen, hur kan Jag då hålla tyst? detta är anledningen till att Rättvisan kommer att övermanna denna hop; här talar Jag öppet som en Fader, oroad men skymfad och plågad; Min Röst suckar från Himlarna, hör Mig: finns det någon rättskaffens människa kvar bland er?....

(Plötsligt vändes Guds Blick mot mig. Han slutade tvärt sin diktamen.) 

Vassula, gå och utför dina andra sysslor också, Jag är medveten om din tid och din förmåga; Min Själs älskade, släck din törst i Mig; Jag Är en Levande Källa av Renhet och Jag älskar dig;

kom, Vi 4 välsignar dig, kom;

(Senare)

lilla barn, var med Mig; är du redo?

Ja, Herre.

hör Mig då: hur länge skall Jag bli förolämpad då ni inte vill lyssna, och ropa ”ångra er”! i era öron, du släkte, då ni inte vill höra? men se, Jag uppväcker de döda, dessa värdelösa människor vars leverne var frånstötande och långt ifrån heligt; världen kommer att uppfyllas av Min Kunskap och Min Ära, ty liksom havets vatten stiger, skall också Min Ande komma som en tidvattensvåg, och ingen skall kunna hindra Min Ande från att flöda in;

Vassula, be med Mig:

Herre, i Din Styrka och i Din Vishet
reste Du mig upp, Du fostrade mig;
i Din Kärlek hjälpte Du mig,
och jag blev Din brud;
Herre, Du anförtrodde Ditt Budskap åt mig;
prisad vare Herren;
kom, Herre, maranatha!
amen;

och Jag säger dig: Jag är på väg att Återvända; liksom en resande som gav sig av, är Jag, Jesus, på god väg tillbaka till er;

Min Herre, berätta för mig om allt detta, det gör mig lycklig!

Mitt barn, Jag har talat en gång .... Jag skall inte tala igen;

Vad menar Du, Min Herre?

Mina ord är klara ....

Jag förstår fortfarande inte vad Du menar, Herre.

se här, Mitt barn, er Gud kommer! Kärleken kommer, Han kommer för att bo ibland er,

Berätta mer för mig om detta, Herre!
Vi gläder oss alla över att höra
Hoppet tala där det finns förtvivlan;
Kärlek uttalas där det finns hat;
Frid förkunnas där det finns krig och konflikter.

mod! var inte rädd eller ledsen under dessa få dagar som är kvar; lita helhjärtat på Mig; var stark, stå fast, ja stå fast så skall Jag låta din röst nå lika långt som molnen när den förkunnar Mitt Budskap; närma dig Mig, närma dig Mig ....


2 Budskap daterat 19 sep 1986, från den Evige Fadern. (Se Min Ängel Daniel.)
3 Anspelar på Jes. 54:5: ” Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot. ”
4 Den Heliga Treenigheten talade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message