DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vem bland er har kärlek som är starkare än Döden?

10 juni 1992

frid vare med dig; Kärleken älskar dig;

blomma, lyssna och skriv: som när en man inbjuder sina vänner att dela hans måltid, så inbjuder Jag er idag att be, men också att dela med Mig Mina lidanden, Min glädje och Mina önskningar; ni väntar ivrigt på att få höra Mig och lyssnar i tystnad på vad Jag har att säga, och åh! .... hur väl vet Jag inte om den törst några av er bär på!

i dessa tider sträcker Jag ner Min Hand från ovan, som aldrig förr, för att rädda er från ondskans makter som är beredda att blåsa ut det lilla ljus som finns kvar i er och tvinga er att vistas i mörker; så säg inte: ”det finns ingen som kan rädda mig och ingen som kan hjälpa mig,” och att hjälpen förvägras er; åkalla Mig av hela ert hjärta så skall Jag skynda till er ....

Jag är er Vän;

Jag är Han som älskar er mest; Jag är Alltigenom Trofast; Jag har lärt er att inte vägra ge vänlighet åt den som ber om det, kommer ni att vägra plocka bort de törnen som genomborrar Mitt Hjärta? för detta behöver Jag generösa själar, idag behöver Jag mer än någonsin offersjälar; finns det någon mottaglig själ kvar bland er? vem bland er vill sätta Mig som ett sigill på sitt hjärta? vem bland er har kärlek som är starkare än Döden? har du ännu inte förstått hur sjuk av kärlek Jag är efter dig, släkte? öppna ditt hjärta fullständigt för Mig, Min syster, Min broder, Mina älskade, för Min Mun är torrare än pergament av brist på kärlek; överlåt er till Mig; varför är ni rädda för att överlämna er? ni kommer bara att överlämnas åt er Helige, åt Den som ni säger att ni älskar; ge Mig ert hjärta helt och hållet så skall Jag göra det till en himmel som Förhärligar Mig, er Konung;

vig er till Mitt Heliga Hjärta och förhärliga Mig; ni tillhör alla Mitt Husfolk och Jag vill inte att någon skall gå förlorad; om ni förblir i Mig skall ni leva; fortsätt, Mina små lamm, att göra vigningen till Mitt Heliga Hjärta känd för era bröder och systrar, likaså vigningen till er Moders Obefläckade Hjärta;

Jag välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på era pannor;

(Budskap från Vår Välsignade Moder)

älskade barn, gör allt som Jesus säger till er;

tacka och lova Hans Namn för Hans Trofasta Kärleks skull; lyft upp era huvuden mot Gud så skall ni börja lysa mer och mer; Mina fattiga barn, Jag ser från ovan på era städer där det inte finns någon vila och där det finns så många oroligheter; Jag ser, men kan inte finna tillräckligt med kärlek och generositet; Jag behöver mer böner, mer generositet och kärlek för att kunna hjälpa er; Jag finner så väldigt få som stöder Mig i Mina böner; avsäg er alla era onda vägar och lev heligt;

Jag behöver era böner som en törstig jord behöver regn, för att hjälpa er och smycka er för Min Son;

det får inte bli något ytterligare dröjsmål nu; Fienden är fast besluten att obarmhärtigt och utan medlidande döda och fortsätta att köra ut människor från deras eget land; Jag har sett fasor från ovan och Mitt Hjärta är krossat inom Mig; men Jag kan upprätta länderna och Jag kan upprätta Friden bland bröder bara om ni är vakna för Mina innerliga böner och Mina Kallelser till uppoffringar; förlust av barn och make skall då omedelbart få ett slut;

ta Våra Budskap till era hjärtan denna gång; ge er själva åt Gud så skall Han ta er vid handen och forma er; Han skall göra er till ett återsken av Sin Gudomliga Avbild; med Honom kommer ni att lära er att: lidande är gudomligt, självförnekelse är försonande i Guds Ögon, lydnad behagar Honom; längta efter det som är mest förkastat av denna världen:

Hans Kors;

Jag välsignar er alla med Min Moderliga Kärlek;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message