DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var ingenting och låt Mig vara allt

26 april 1987

låt Mig säga dig, älskade, att Jag har gjort upp Mina planer innan du föddes; vi skall alltid arbeta tillsammans; är du villig till det?

Jag är villig, om Du accepterar mig, i min oduglighet, min Gud.

Jag älskar dig; Vassula, Jag skall hjälpa dig;

tidigare, förra veckan var du hemsökt och anfallen av ondskan; ändå har Jag kunnat skriva med dig varje ord Jag ville; Jag skyddade dig;

Var det när djävulen förbannade mig?

ja, medan han förbannade dig på det skändligaste sätt, välsignade Jag dig; Jag skyddade dig;

(Senare)

låt Mig säga dig, Vassula, att ju mindre du är, desto mer kommer Jag att vara; tillåt Mig att handla i dig och göra Min vilja i dig; var ingenting; känn ingenting och låt Mig vara allt, så att Mitt ord når ut till jordens yttersta gräns och Min Frids och Kärleks Verk kan dra till sig varje hjärta;

låt Mig få påminna dig om din fattigdom, och därigenom hindra dig från att bli högmodig över all den nåd Jag har gett dig; var Mitt rena altare... människofiskare, kasta ut Mitt Nät av Frid och Kärlek över hela världen, dra in Det och låt Mig glädjas över Dess fångst! när Jag levde kroppsligen på jorden, lärde Jag en liten grupp män att bli människofiskare; Jag lämnade dem i världen för att sprida Mitt Ord till hela människosläktet; Jag, Herren Jesus, skall undervisa dig och visa dig hur detta arbete utfördes;

(Vad ska jag säga? Hur skulle jag kunna göra någonting, allra minst en sådan uppgift; jag känner att budskapet blir tyngre för varje dag. Jag vill verkligen behaga Gud, men vad har jag för möjligheter? Jag ser bara ett stort berg framför mig, och uppenbarelsen tynger mig.)

Jag bär Mitt Kors tillsammans med dig; ja, Det är verkligen tungt, men förtvivla ändå inte; Jag, Herren, hjälper dig; håll dig nära Mig, Jag skall inte överge dig;

Men det är ändå så mycket.

(Jesus uppmuntrar mig att fortsätta.)

Vassula, har Jag inte hjälpt dig hittills? så varför skulle Jag nu överge dig; stöd dig helt och hållet på Mig; lita på Mig; det som Jag har påbörjat och välsignat, skall Jag fullborda;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message