DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vig alla Dina dagar och nätter till bön, offer, botgöring

5 juni 1992

lilla barn, var enkel, försvara Sanningen intill döden; fortsätt att ge dig själv åt Mig, din Gud, och vig alla Dina dagar och nätter till bön, offer, botgöring; ge Mig din vilja så kommer Fienden inte att ha något tillfälle att närma sig dig; bevara den sunda undervisning du fått av Mig och oroa dig inte när dina anklagare förtalar dig; Jag kallar till enhet från Mitt Kors, så tappa aldrig modet, ty det är Jag, Den Uppståndne, som kallar var och en; det är inte du, det är Jag, Kristus, din Återlösare, som kallar sina skingrade får;

Vassula, var vänlig och tålmodig mot dina anklagare för de vet inte vad de gör; genom att älska dem så som Jag älskar dig, Mitt barn, och genom att ge dig själv som ett offer kommer du att behaga Mig; genom ditt offer kommer Mitt Hus att återställas och många själar återföras till Mig; du som är mindre än det minsta av alla Mina barn har blivit anförtrodd Mitt Kors, Enhetens Kors; Enhetens Kors är tungt men du måste bära det med kärlek och tålamod;

var Mitt Eko och förkunna för var och en Mitt Heliga Hjärtas Oändliga Rikedomar; du skall förkunna att Enhet endast kan byggas på kärlek och ödmjukhet; förbli lojal mot Mig, din Herre, och kom ihåg att Min Fader skapade dig just för detta syfte, att ge Oss ära;1 så håll ställningarna och låt dig inte rubbas av stormarna; Jag är bredvid dig; var inte rädd, Sanningen skall tala högt;

ja, Min trofasta medhjälpare, av Min Ande kommer du att ta emot allt Jag har att säga; Mina ord, Mitt barn, kommer att vara som en lampa som lyser på den heliga lamphållaren, de skall vara som ett svärd i din mun; Jag skall öppna din mun till att tala utan fruktan; fatta mod, Mitt barn, Jag Själv tar mig an din sak; lyssna, idag är dina anklagare fulla av förvirring, men du skall komma undan deras svärd; här2 .... detta är din Tillflykt; förstår du? det är här du är .... Jag är din Styrka, ditt Fäste;

tappa inte modet även om gisslet faller på din rygg oavbrutet; kom ihåg hur Jag frivilligt gav Min rygg för er frälsning utan att klaga; världen kommer att förkasta dig, Min präst, därför att du vittnar om den sanning Jag har gett dig; du talar inte i egen sak; nej, de skrivna orden är Mina Egna, din Abbas: Jag lever i dig och du i Mig, du är Mitt tempel och Jag lever i dig; och nu när Jag har klätt dig skall Jag påminna dig ännu en gång: ingen tjänare är förmer än sin Herre; om världen inte har känt Mig som är Herre och Gud och om Mitt Eget folk inte tog emot Mig fastän Jag kom till Mina egna, skulle då världen idag känna igen och ta emot någon som sänts av Mig? aldrig! Jag har sagt detta till dig, Mitt barn, för att påminna dig om att om världen förföljde Mig kommer den också att förfölja dig; om de sårade Mig, kommer de också att såra dig; om de hånade och förlöjligade sin Konung, kommer de också att förlöjliga och håna hela Hans hus; och om de korsfäste Mig, sin Gud, kommer de också att släpa dig till Golgota och få dig korsfäst;

Vassula, ditt lopp är ännu inte över ... ge Mig ditt liv som en god soldat, eftersom Jag har värvat dig i detta Heliga Krig för att strida mot villfarelser och vara ett hot mot Satan och hela hans imperium; var inte rädd för de lidanden som kommer till dig; var modig under prövningarna; var tålmodig liksom Jag är tålmodig; idag bedrar Satan många av er; svekets människa finns ibland er och sprider sina villfarelser i en okunnig och sömnig hop, därför att de föredrog sina egna nöjen framför Mig, sin Gud; några uppehåller det yttre skenet av fromhet men har förkastat dess inre kraft: Min Helige Ande;

alltså, den som är Min tjänare och kommer från Mitt hus kommer säkert att bli angripen, men, Min trofasta medhjälpare, snart skall Jag föra dig hem i trygghet till Mitt Himmelska Rike; be och offra, be och offra; se på ditt elände då och då, för att du inte skall falla i frestelse; känn dig aldrig nöjd med dig själv; se på ditt elände så att det håller dig beredd och vaken; förakta dig själv och ödmjuka dig så att Jag alltid kan lyfta upp dig till Mig och fullkomna dig; Satan är mäktig, dock inte så länge till;

hoppas, Min Vassula, prisa Mig och förhärliga Mig; det är Jag, Kristus, som talar i dig;


1 Den Heliga Treenigheten.
2 Med båda Sina Händer visade Jesus Sitt Hjärta som tycktes brinna med en gyllene flamma.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message