DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vig er till Mitt Heliga Hjärta
Mitt Kors skall vara Tecknet mellan er och Mig

5 maj 1992

Mitt barn, Jag ger dig Min Frid, skriv:

Jag är er Konung, och Jag är här för att teckna ett Kors på pannan på alla dem som är uppriktiga och verkligen älskar Mig; ni skall tillsammans med Mig läsa vigningsbönen till Mitt Heliga Hjärta1 och medan ni uttalar den, kommer Jag med Mitt Finger att teckna er med Mitt Tecken; Mitt Kors skall vara Tecknet mellan er och Mig; och Jag kommer att älska er av hela Mitt Hjärta, och Jag skall skydda er och göra er välluktande med Min Väldoft;

vig er till Mitt Heliga Hjärta och till er Välsignade Moders Obefläckade Hjärta, så att Jag kan göra era hjärtan till Min Trädgård, Min Viloplats och Mitt Palats;

kom tillbaka till Mig av hela ert hjärta; kom inte och ställ er framför Mig med ett delat hjärta, kom till Mig så skall Jag lämna kvar en välsignelse över er medan ni går förbi Mig; Jag är ert Hopp, så öppna era munnar och åkalla Mig av hela ert hjärta och Jag skall uppfylla er mun så att ni prisar och ärar Mig;

Mina söner, Mina döttrar, var vänliga mot varandra; älska varandra så som Jag älskar er så att ni på Domens Dag finner nåd inför Mig; Jag säger er, dagar kommer när den omogna frukten inte längre är till någon nytta, ty er Konung som talar till er idag kommer att uppenbara Sin Härlighet och ni skall se Honom ansikte mot Ansikte: så välsignade är de som är beredda att ta emot Mig, de skall kallas den Högstes arvingar;

var ett; ecclesia skall återupplivas!

(Vår Välsignade Moder talar.)

Mitt Hjärtas barn, ni ser i dessa dagar en värld som river sönder sig själv, som slår sig själv till marken; jorden kastar omkull Mina barn, förstör dem och bringar olycka på olycka i många familjer; jordens grundvalar vacklar på grund av det onda hon frambringat; Jag säger er, så länge ni fortsätter att låta den Onde göra er till sina slavar kommer många att begravas i syndens stoft; Jag ber er, och Jag bönfaller er att begrava allt som inte är heligt;

hur länge skall ni tveka att gå ut för att finna Honom som älskar er mest? er Make och er Skapare? Han som gav er återlösning och Sin Arvedel, Riket som beretts åt er sedan världens begynnelse kallar på er dagen lång; ni kan bli detta släktes byggare och odlare; ni kan bli denna jordens gottgörare; återgälda jordens skuld genom att fasta, genom offer och genom böner från hjärtat;

saliga är de som stiftar frid: de skall kallas Guds söner; ta emot Mina välsignelser;


1 Vigningsbön som dikterades till mig av det Heliga Hjärtat den 26 januari 1992.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message