DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skulle göra Mina ord till en eld i din mun
Vill ingen av er upprätta Min Heder genom att upprätta Mitt fallfärdiga Hus?

1 maj 1992

Min Herre Jahve,
min Älskade Fader i Himmelen,
Ditt Namn är en utgjuten olja,
Du har uppenbarat Ditt Namn för mig
genom att komma till mig och rädda mig;
Du fostrade mig och förde mig nära Dig.
Jahve min Gud, Du har återlöst mig.

åh Vassula, fastän du var ett torrt stycke drivved färdigt att kastas på elden och brännas upp, skyndade Jag till dig för att rädda dig; i Dödens dal fann jag dig, och Jag försänktes i djup sorg; Mitt Rop fick himlarna att oroas, själva minnet av den synen bedrövar Mig fortfarande djupt, sådant var det lidande Jag genomgick; Jag var tålmodig mot dig under många år; Jag kallade då på dig många gånger men du ville inte svara; men i Min stora kärlek gjorde Jag inte slut på dig; istället har Jag visat dig Min Trofasthet i din gudlöshet; den smärta och de skador som du gav Min Son förtärde sakta Min Barmhärtighet, din skuld var så stor och dina synder så många att Jag var redo att vedergälla Min Sons Sår genom att slå dig;

ack Vassula, din Moder av den Ständiga Hjälpen grät vid Mina Fötter och utgöt Tårar av Blod för dig; ja, din Heliga Moder hjälpte dig och tröstade Mig .... Mitt Hjärta blev djupt rört och Min vrede försvann genom Hennes Tårar; den storm som hade uppstått inom Mig stillades;

Jag, Jahve, din Evige Fader, älskade dig med evig Kärlek ända sedan den dag då Jag skapade dig och höll dig i Mina Händer; åh .... aldrig skall Jag glömma hur liten du var den dagen; Jag sade: ”Jag kommer att driva bort Inkräktaren ur många själar genom denna späda lilla flicka;" sedan ingick du och Jag ett avtal med varandra om att du skulle arbeta för Frid och förkunna Min Kärlek och låta den genljuda intill jordens ände, och att Jag genom din svaghet skulle skynda till dem som var nära att förgås; Jag skulle göra dig orädd inför hot och inkräktare; och genom dig skulle Jag söka och spåra upp avfällingarna; sedan skulle Jag i dig få ditt släkte att försonas och enas;

eftersom Jag redan här korsade Min Fiendes planer, måste jag få din själ att samtycka med Mig och styrka dig från början; Jag sade: ”helga dig redan nu och fasta från din födelse, detta är vad Jag önskar: Jag skall inte ge dig ljus vid din födelse;1 under tre dagar och tre nätter kommer du att förbli i mörker; på detta sätt kommer du att fasta;”

därför svor Jag att ännu en gång vidga ditt hjärta för Mitt inträde; och som en stormvind kom Jag över dig för att förstöra allt som gjorde Mitt Hjärta till ett Sår; Jag blåste som man blåser på en koleld, på detta sätt blåste Jag i din själ för att uppliva den slocknande lågan inom dig; Jag sade: ”låt din låga flamma upp i ditt mörker för att glädja Min Själ, låt din torka förvandlas till en vattenrik trädgård, till en vattenkälla”;

och med evig Ömhet har Jag tryckt dig intill Mitt Hjärta, och gjort dig till Min igen; Jag svor att förändra ditt upproriska och ostadiga hjärta till en viloplats för Mig; Jag fick dig att förstå att Jag skulle vara din ende Gud, din enda Kärlek, ojämförlig och oåterkallelig;

för att ära Mitt Namn avlägsnade Jag sedan din slöja och gav öppet tillkänna för Min Himmelska Sal, att Jag Själv skall bekämpa dem som kommer att bekämpa och förfölja dig; för nu kommer Jag, din Skapare, att vara din Make och din enda Tillflykt; Jag skulle vara Han som litade på dig och du på Mig; Jag skulle göra Mina ord till en eld i din mun för att förkunna dem till jordens ändar; allt vad du har lärt dig har du lärt av Mig; Jag, Jahve, din Evige Fader, smyckade dig, veka lilla flicka; Jag böjer Mig ned till dig, just i detta ögonblick, för att lyfta din själ till Mitt Hjärta;

Mitt barn, att se Mina barn avvisa Min Kärlek, Min Frid och Mina Nådegåvor får Mitt Hjärta att vända sig inom Mig; Jag behöver själar för att trösta Mig; Jag behöver generösa själar för att stilla Min flammande vrede; var Min lindring, var Min Himmel; Jag, Jahve, älskar er alla;

kom, Jag skall visa Min Härlighet genom er obetydlighet; för Min Skull, gör slut på överträdelser, gör slut på uppror; ni är alla uppdelade och saknar ständigt den frukt som är att enas och att leva heligt; är inte ni och era bröder alla lika för Mig? vill ingen av er upprätta Min Heder genom att upprätta Mitt fallfärdiga Hus? kommer Jag att tvingas dra Mitt svärd mot er? kommer ni att fortsätta göra motstånd mot Min Helige Ande? kommer ni att fortsätta med att korsfästa Min Son? Han som är Amen ber var och en av er att välsigna sina fiender, att förlåta dem alla och komma och försona er med Mig, er Gud, så att ni kan försona er med era bröder, och bli en enda Kropp till Min Ära; kom och slut Fred med Mig;

låt var och en höra Mig och förstå genom att läsa Mig, hur Jag, er Evige Fader, känner det var gång Mina Ögon från Himmelen ser syner som sliter sönder Mitt Hjärta, och hur Jag kan besegra den bittra plåga som mer och mer tränger in i varje själ; Jag är Amen och Jag kan rädda er om ni vänder er till Mig;

Vassula, ditt lopp är ännu inte över, men Jag, Jahve, din Evige Fader, är med dig; var välsignad för att du tillåter Mig att använda din hand och din tid; Mitt Finger är på ditt hjärta så att du kommer ihåg vem som fostrat dig;


1När jag föddes var mina ögon slutna, de var stängda. Först efter tre dagar öppnade jag mina ögon. Min mor var mycket rädd för att jag kanske inte hade några ögon och bad till den heliga Paraskevi (ett grekiskt helgon som är känt för att hjälpa vid problem med ögonen) om hjälp, och gjorde ett löfte att ge mig hennes namn efter Vassula. Paraskevi betyder Fredag på grekiska.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message