DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Be Fadern att vara mildare
Canada är Mitt

4 mars 1992

Jag lyssnar nu, Herre.

Mitt barn, lyssna och skriv:

Jag är Gränslös Ömhet och Medlidande, men Mitt folk hopar det ena förräderiet på det andra i Min Kyrka, skall Jag förbli tyst? Min Kropp värker från Fotbladet till Huvudet, och Jag är i stor ångest; Jag har tillfogats djupa sår och smädas av Mina Egna; en stor och oräknelig skara är på väg mot fördärvet; många av Mina präster gör narr av fromheten;

Jag har uttalat varningar alltsedan Fatimas Tid fram till denna dag; Jag har tömt Mitt Hjärta över dig, släkte, men många av er har glömt den lösensumma som betalades för att friköpa er .... 1 Vassula, du lyssnar inte som Jag vill att du skall lyssna .... 2för Min Kärleks skull, barn, tala till Mig! var inte rädd, Jag älskar dig!

Herre, mina förföljare håller på att låta publicera något emot mig.

De är Mina förföljare också, inte bara dina; men Jag säger dig, de kommer helt säkert att att förgöra sig själva med sitt förstörelseverk om du inte ber för dem, och deras lön blir ond för det onda de gör; Mitt Hjärta är en vid ocean av Kärlek och Förlåtelse;

Jag vet, Herre, men de lockar tillbaka dem som just har räddats från den Onde.

dotter, Visheten har gett dig en gåva, att höra, skriva och förstå Kärlekens Önskningar; dessa saker, dotter, är inte lätta att förstå för oandliga människor; de kommer aldrig att godta något som kommer från Min Ande, de uppfattar allt som nonsens; de kommer att fortsätta att undervisa och följa med strömmen i världen, så som man undervisar i filosofi; har du då inte läst att Min Helige Andes andliga gåvor blir svåra att förstå så länge som de tänker och kommer till Mig som filosofer? har du inte läst att detta är saker som dessa människor förvränger så länge som de inte är i Anden, på samma sätt som de förvränger resten av Skriften? Skriften har varnat er alla för dessa människor;

tro och väx till i den nåd Jag har gett er, snart kommer Min Renande Eld över er alla för att förtära denna världens brott i lågor;

er Heliga Moder och Jag har tömt Våra Hjärtan för er alla alltsedan Fatimas dag, men Mina föreskrifter om vad Jag önskar hos er har inte följts, och bara en liten återstod lyssnar; detta släkte bedrar sig själv, de har brutit mot alla Mina Bud, hur kan Jag låta bli att komma till er med Eld och åskdån som Jag gjorde med Sodom och Gomorra?

Därför att vi kanske är fler än tio, Herre?

(Det uppstod en stunds tystnad.)

.... du får Mig att häpna! du får Mig att häpna för Jag började tro att dina läppar aldrig skulle våga köpslå med Mig som Abraham; Jag utmanade dig till att ropa efter barmhärtighet innan dödens stund är kommen, Jag utmanade dig till att frambära böner åt Mig, men de räcker inte ....

Vad måste jag göra, Herre?
Jag är med Dig hela dagarna jag arbetar för Dig
och tjänar Dina Intressen.

Du är mitt Liv, min Livsande i denna landsflykt.
Jag vet att jag är en stackare
och syndar lika mycket som jag andas,
ändå kom Du till mig och lyfte min själ upp till Dig
för att smaka Din Kunskaps Sötma,
så som Dina lärjungar fick smaka den.

Du har upplivat mitt hjärta och vänt mitt öra
mot Ditt Heliga Hjärta.
Din Mäktiga Hand smekte mitt huvud
och fick mitt hjärta att sjunga
Ditt lov alltsedan dess.

Jag utstår ensamhet
och olidlig ångest river sönder mitt hjärta,
när Du emellanåt vänder bort
Ditt Heliga Ansikte från mig
och lämnar min själ ensam i den Mörka Natten,
men jag framhärdar, för:
jag älskar Dig till vansinne.

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Jag har uppväckt dig
för att driva Min Kyrka till Enhet;

(Jesus sade detta mycket lugnt.)

– Jag har uppväckt dig för att mildra Faderns Rättvisa;
– Jag uppväckt dig för att försköna Min Kyrka;
– Jag har låtit dig stiga in i Min Sal för att förhärliga Mig;
– Jag har uppvaktat dig för att du skulle älska Mig;

– Jag tog dig ut ur Egyptens land för att kasta ut dig som man kastar ut ett nät, för att fånga själar åt Mig;

du skall blidka Faderns Rättvisa genom att tillbe Mig, genom att be, genom botgöring, genom att uppoffra dig, fasta och genom att förminskas; du har inga egna förtjänster, men din ödmjuka bön kan nå Fadern;

vill du nu dricka från samma Bägare som Fadern har gett Mig? var inte rädd, det är inte mycket kvar i den nu, Jag har låtit dig läppja på den då och då, dotter; Jag har fört ditt huvud mot Min Bägare, försiktigt, så rygga nu inte tillbaka i avsmak; älska det som Jag älskar; var inte rädd och tro aldrig att Jag skall leda dig till Mig utan Mitt Kors; var angelägen om det Jag finner angeläget; be Mig att bota resten av dig; be om Mina nådegåvor; be om Mina välsignelser ... be Fadern att vara mildare;

Be Fadern att vara mildare ... vi står på gränsen till en förgörande eld.

schh ... be Fadern att vara mildare, 3 det är därför Jag ständigt inbjuder dig att be; och beträffande de onda ryktena som sprids för att skada dig, var inte rädd; var i frid och ge inte efter för sorgsenhet; Jag har kallat dig för Min Kyrkas förnyelse, och Jag kommer inte att svika dig; be ständigt; var tålmodig intill slutet; Min Dag är mycket nära och Jag skall komma som en tjuv om natten; det är därför, Mitt barn, som Satan tillsammans med odjuret4 oupphörligt går till angrepp mot alla som kommer från Mig och för krig mot Mina språkrör, men till slut skall de5 besegras; djävulen har stigit ned till er i sitt raseri tillsammans med odjuret, men Kärleken skall besegra det onda;

- Canada är Mitt; odjuret6 skulle kunna åstadkomma kraftigt oväsen och dränka Min Röst i detta land, ty det vet att Mitt Heliga Hjärta älskar detta folk; men Jag, Herren, skall stanna kvar där; och Jag säger er att alla onda andar som drar omkring i detta land darrar redan vid ljudet av Mina Fotsteg och vid ljudet från Mitt Heliga Hjärta; Min Helige Ande skall inte rygga tillbaka för odjuret och inte heller för dem som har övertygats av det;

Jag skall sprida Mina nådegåvor ännu mer nu, “för varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen kan någonsin komma mellan er och Min Kärlek”; 7 ingen skall kunna hålla tillbaka Min Helige Andes utgjutande;

Jag sänder dig till dem8 för att påminna dem alla om Min Kärleks storhet; Jag skall ge dig tillräckliga resurser för att behålla fältet; Kärleken är med dig;


1 Jesus tystnade plötsligt.
2 Jesus bytte tonfall, som om han bönföll mig.
3 Jesus sade dessa ord mycket lågmält, vilket gav mig så mycket att hoppas på.
4Det vill säga frimureriet (se Upp. 13).
5 Satan och odjuret.
6 Frimureriet.
8 Kanadensarna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message